Бул сайт сага бата болдубу?Results

Кызмат кылууга куткарылган!

 

Ким мага кызмат кылгысы келсе, ал мени ээрчисин. Мен кайсы жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким Мага кызмат кылса, аны Атам урматтайт. (Жакан 12, 26).

 

Кызматчылар Теңирди ээрчийт: Ким мага кызмат кылса мени ээрчисин…

Ыйса кызматчы Теңиринин аркасынан ээрчийт деп айткан! Кызматчы эч качан өзүнүн кожоюуну эмне кылаарын айтпайт. Машаяктын аркасынан ээрчүү Ыйык Рухтун жетелөөсүндө болот, Ал үчүн жашоого Анын акылына таянып жашоону тандоо, Ал бизден эмнени кааласа, ошону жасоо!

Жаңы Осуятта кызматчы деген сөз грекче doulos деп аталган (кул). Кээ бир учурларда ал diakonos деп аталган (дьякон же жыйын кызматчысы). Бул туура, анткени doulos жана diakonos синоним сөздөрү. Эки сөз тең өзүнө тиешелүү болбой, кожоюуна тиешелүү болуп калган адамды билдирет. Биз Кожоюунубуздун муктаждыктарына кызмат кылганга сатылып алынганбыз.

Ыйса Теңир Өзүнүн кызматчыларын кандай кызмат тапшырган? Алар Ага кызмат кылганы өздөрүнүн жакындарына жардам берүү үчүн, эмнеси болбосо да, канчалык кыйын болсо да, Ыйса айткандай так кызмат кылуу болуп эсептенилет.

 

Кызматчылар Ыйса болгон жерде болушат … мен кайсы жерде болсом, кызматым да ошол жерде болот.

Атам ушул күнгө чейин иш кылып жатат, ошондуктан Мен да иш кылып жатам. (Жакан 5, 17). Анткени изди Ал жараткан, Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн, биз Машайак Ыйса аркылуу жаратылганбыз. Эф. 2, 10

Кудай биздин дүйнөдө иштеп жатат! Биз Анын жасап жаткан ишине кошула алабыз. Кызмат кылуу бул багуучуларга же Теологиялык Семинарияда окугандарга гана тиешелүү эмес. Эгерде биз аталган адамдарды күтүп же алардан көз каранды болсок, анда биз чектелген гана нерселерди жасай алабыз.Кызматчылар урматталат… Ким Мага кызмат кылса, аны Атам урматтайт.

 

Биз Теңирге кубаныч, каалоо жана энтузиазм менен кызмат кылсак, бизди Кудай урматтайт! Ал нерсеге жердеги жердик эч кандай сый-урмат теў келе албайт! Кудай кызмат кылгандарды урматтайт.

Улуу скрипка ойногон Паганини өзүнүн сонун скрипкасын Генуа шаарына алып барып, эч ким ойнотпой сактоосун өтүнөт. Бул аспаптын жасалган жыгачы колдонулуп жатканда бир аз эле урунган, бирок ойнолбогондон кийин ал чирий баштады. Паганининын жакшынакай скрипкасы бүгүнкү күндө жарксыз болуп, аны курттар жей баштады, бирок ал реликвия катары сактоо үчүн калтырылган. A Машаякчынын кызмат кылуудан баш тартуусу анын зарыл болгон жөндөмдүүлүгүнө жаман таасирин тийгизет.
Кызматчылар Теңирдин артынан ээрчийт! Кызматчылар Ыйса иштеп жаткан жерде болот! Кудай кызматчыларды урматтайт!

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).