Бул сайт сага бата болдубу?Results

Көңүл чөккөн мезгилдерде биз Кудайдын шыктандыруусуна муктажбыз

 

Еврейлерге 10, 23.35 – Кудайдын бардык эли көңүл көтөрүүгө муктаж!

 

1. Ыскак шыктандырууга мутаж болгон: ‘Мен сени ачарчылык болгон өлкөдө батамды берем!

ТЕҢИР Ыскакка келип мындай деди, Мисирге барба, Мен сага айткан жерде жаша. Ошол жерде келгин катары жаша. Мен сени менен болом, сага батамды берем, анткени сага жана сенин тукумуңа ошол жердин барын берем. Мен сенин атаң Ыбрайымга берген антымды орундатам.

(Башталыш 26, 2-3). (Башталыш 26, 12-13).

Ыскак жашап жаткан өлкөдө тамак-аш кыйынчылыгына учураганда, Кудай ага Мисирге барбай, ошол жерде калышын айтты. Кудай Ыскакты ушул өлкөдө баталай тургандыгын айтты. Ыскак ошол жерге арпа сепкенде, ал жүз эселеп түшүм алды, Кудай ага ушинтип батасын берди. Ыскактын байлыгы көбөйүп, абдан бай болду.

Биз кыйынчылыкка, жетишпестикке жана таарынычка дуушар болгондо, Кудай бизге ушундай эле түрдө батасын берет. Биз оору жана коркунуч жагдайына учураганда, биз андан качып кетүү азгырылыгы келет.

Кудай бизге Өзүнүн улуу күчүн көрсөтүүгө убада берген, бизге кемчилик жана коркунуч туудурган жерде Кудай бизди байытат.

 

2. Рахел: ‘…Кудай Рахелди эстеди!’

Кудай Рахелди эстеди. Кудай анын үнүн угуп, аны балалуу кылды. (Башталыш 30, 22).

Рахел көп убакытка чейин төрөй албай жүрдү жана Кудай аны унутуп калгандай көрүндү. Башкалары болсо биринин артынан бири балалуу болуп жатышты. Бир гана Рахел Кудайдын батасынан бөлүнүп калгандай көрүндү. Азыр аны Кудай унутуп калган сыяктуу болуп калганда, Ыйык Жазуу мындай дейт ’Теңир Рахелди эстеди!’ Рахел унутулуп калган жок! Кудай аны эстеди жана анын ыйын укту. Ал анын төрөбөстүгүн алып салып, уулдуу кылды. Ал анын атын Жусуп койду. Рахелдин уулу Жусуп бардык балдарынан бийик көтөрүлдү. Жусуптун келечектеги жашоосу сонун болуп, Мисир жергесинде Премьер Министр болуп шайланды. Рахел батаны көп убакытка чейин күтүүгө туура келсе да, ал бата башкалардан айырмаланып, өзгөчө болду.

Кээде биздин жашообузда, Кудай бизди унутуп калгандай сезилет, жана башкалар бата артынан бата алып жаткандай көрүнөт. Рахелди эстеген Кудай бизди албетте эстейт жана бизге батасын берет, ал бата бизди күттүргөнүнө карабастан, өзгөчө бата болот. Биз көңүлүбүздү чөктүрбөй, Кудай бизге даярдап койгон өзгөчө батаны үмүт жана ишенимдүүлүк менен күтүшүбүз керек.

 

3. Жакып: ‘Мен Лабандын сага эмне кылып жатканын көрүп турам.’

...Анткени Мен Лабандын сага эмне кылып жатканын көрүп турам.

(Башталыш 31, 12).

Башталыш 31, 12.6.7.41

Лабан Жакыпты жыйырма жыл бою кордоп, кыйынчылык көрсөттү. Кудай Жакыпка Лабанды таштап, өз атасынын үйүнө кайтып баруусун айтты. Ал Жакыпка «Мен Лабандын сага эмне кылып жатканын көрүп турам» деди. Теңир Жакыпты Лабандан бошотту. Жакып Лабан аркылуу алданып жана көп убакытка чейин кордук көрсө да, бул нерсе Теңирге белгисиз бойдон калган жок. Кудай Жакыпка көрсөтүлгөн бардык адилетсиздикти жана кыйноону көрүп жаткан жана убакыт келгенде Теңир кийлигишип, аны бошотту.

Биздин жашообузда Кудай биздин ар бир оор жана кыйын нерселерден өтүп жатканыбызды билет. Биз Кудай биздин азап чегүүлөрүбүздү билбейт деп көңүлүбүздү түшүрбөшүбүз керек. Кудай бизге көрсөтүлгөн ар бир адилетсиздикти жана туура эмес мамилени билет жана бизди азап чектирип, кудайсыз караңгы иштерден бошотот.

 

4. Илияс: ‘Анткени алдыңда узак жол турат!’

Өзү бир күн жол жүрүп, чөлгө келип, бир бадалдын түбүнө отуруп, өзүнө өлүм сурап: «Теңир, эми жетишет. Жанымды ал, анткени мен аталарымдан артык эмесмин», деди... Теңирдин периштеси кайрылып келип, экинчи жолу колун тийгизип: «Тур, тамактан, анткени алдыңда узак жол турат», деди (1 Пад. 19, 4.7).

1 Пад. 19, 1-7, 15-16; 2 Пад. 2,1.11.

Илиястын жашоосу Изебелден коркунучта турганда, анын көңүлү чөгүп, өзүнө өлүм сурап, сыйынды. Ал Кудайга «жетишет, жанымды ал» деди. Ал жашаганга караганда өлгөн жакшыраак деп эсептеди. Ал өзүнүн жашоосунда эч кандай максатты көргөн жок. Кудайдан анын жашоосуна дагы жумуш бар экендигин түшүнгөн жок. Кудай Өзүнүн периштесин аны күчтөндүргөнгө жиберди. Ал анын алдында дагы узак жол тураарын айтты. Анын, дагы, Кудайдан болгон маанилүү тапшырмалар бар болгон эле. Ал эки улутка эки падышанын майлап, жана өзүнү жолдоочусу Элишаны майлаш керек болгон. Мындан тышкары Кудайдын планы боюнча Илияс өлүмдү көрбөй эле, от арабасы менен асманга көтөрүлмөк. Илияс көңүлү чөгүп отурган мезгилде, ал өзүнүн жашоосуна Кудайдын сонун планын түшүнгөн да эмес. Мунун ордуна ал өзүнө өлүм сурап сыйынды. Бирок Кудай аны сооротуп, жашоосунун максатын аткарганга жардам берди.

Биздин жашообузда оор жагдайлардан улам, бул дүйнөдөн жетишет деп, Кудай бизди алып кетүүсүн сурап сыйынабыз. Биз биздин алдыбызда узак жол тургандыгын жана бизде Кудайдан болгон дагы көп иш бар болгондугун түшүнбөйбүз.

Кудай биздин дагы да болсо кызматыбызды улантуубузду жана Анын Падышачылыгында Ал бизге тапшырган иштин бардыгын аткаруубузду каалайт.

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).