Бул сайт сага бата болдубу?Results

Мен жакында келем! Ыйса Теңир

 

Аян 3, 11-12

 

1. ‘Мен жакында келем!’

1.1 Ыйса Теңирдин Эфеске, Пергам жана Сардиске «келүүсү» соттоо максатында болгон, ал эми Анын Филаделфияга келүүсү алардын кыйналуусунан бошотмок.

1.2 ‘Мен жакында келем’ деген убада кысымга алынган адамдарга сороотуу жана кыйноочуларга эскертүү катарында айтылат.

1.3 Машайакчылар Ыйсанын «келүүсүнө» дайыма даяр болушу керек (Аян. 3, 3). Ыйса Теңирдин күтүүсүздөн кайтып келүүсү ишенимдүү кызматтагы стимул.

 

2. Ибадаткана

Эркиндикке чыгуу убактысы Аян китеби. 3:10 айтылат, анда Ыйса Теңир Өзүнүн Жыйынына келгендиги аныкталат. Ибадаткана Миң жылдык Падышачылыкка же Жаңы Жерусалимге байланыштырылат. Чыныгы ишенүүчүгө Кудайдын астында кызмат жана урматка толгон орун берилет.

 

3. Ысымдар

Бул берилген үч ысым Ыйса Теңирдеги түбөлүк коопсуздукту берет.

  • Менин Кудайымдын ысымы ээликти көрсөтөт.
  • Шаардын аты асмандагы атуулдукту көрсөтөт.
  • Жана менин жаңы атым Ыйса Теңир менен болгон мурасчы экенимди көрсөтөт.

 

4. Таажы

4.1 Кайтып келгендерге (жеңишке ээ болгондорго) таажы.

Атлетикалык таймашууларда катышкан жеңүүчүлөргө лавр (лавр жалбырактарынан) таажысы берилген. Бул убада спорт жарышуулары өткөн шаарда болгон жана ошондуктан ишенимдүү кызматты баалаган Жаңы Келишимдеги белгилүү символу болуп эсептенилет. Элчи Пабыл өзүнүн өлүмүнүн алдында Тиметейге жазган: 2 Тим. 4, 7-8.

4.2 Таажыны жоготуу

Эң башында даярдалган таажыны жоготуп алуу мүмкүн (2 Жакан 8). Таажы Ыйса Теңирдин жеңишке жеткен мурасчыларына берилген падышалык бийликти билдирет. Машайактын сот тактысына келип отурганда сыйлыктын же өкүнүчтүн убактысы болот (2 Кор. 5, 10).

 

5. Тирөөчтөр

Кудайдын Ибадатканасында жеңүүчүлөр «кармап туруучу тирөөчтөр» болушат деп айтылган. Тирөөчтөр курулган имараттын эң туруктуу бөлүгү болуп эсептенилет. Ибадатканада тирөөч болуу Машайактын Падышачылыгында туруктуу кызмат орунун тартуулайт (Ыш. 22, 23; Лука 19, 16–19).

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).