Бул сайт сага бата болдубу?Results

ЫЙСА МАШАЯКТЫН БУТУНУН АЛДЫНДА

1. КҮНӨӨЛӨРДҮН КЕЧИРИЛИШИ – Лука 7,38
Ыйык кызматчы фарисей Ыйса Теңирди үйүнө чакырса дагы, ал эч качан Анын бут жагына отурган жок. Ал Аны менен дасторконго отургусу келди, бирок бут жагына эмес. Аял Ыйса Теңирди үйүнө чакырган жок (мүмкүн анын үйү жок болгон), бирок ал өзүнүн чоң көйгөйүн билген: күнөө. Ал күнөөсүнүн кечирилишине муктаж экенин да билген. Ал өзүнүн күнөөлөрүн Ыйса Теңирдин бутунун алдына алып келди.
ЫЙСА ТЕҢИР КҮНӨӨНҮ КЕЧИРҮҮЧҮ КУДАЙ!


2. ТУУРА ОКУТУУ – Лука 10, 39
Мариям үйрөнүү зарыл экенин билген. Марфа Ыйса Теңирди Вефаниядагы үйүнө чакырган, бирок Мариям Ыйса Теңирдин бут алдында отурду. Бир нерсени билиш үчүн кунт койуп угуу керек. Мариям Ыйса Теңирди чакырбагандыгы чын, бирок ал эң жакшы орунду тандап алды: Ал орун Ыйсанын бутунун алды! Ал “эң жакшы үлүш” эле (Лука 10,42).
ЫЙСА ТЕҢИР ЧЫНДЫКТЫН КУДАЙЫ, АЛ БИЗДИ БИЛЕТ ЖАНА СҮЙӨТ!

 

3. СООРОТУУ – Жакан 11, 32

Мариям өзүнүн бир тууганы Лазарды жоготту. Жүйүттөр ойлогондой ал мүрзөгө барган жок. Ал адамдардан сороонууну күтпөш керек экенин түшүнгөн, анткени алардын да өздөрүнүн көйгөйлөрү бар. Мариям туура орунду тандады: Ыйса Теңирдин бутунун алды. Жалгыз гана Ал сооронуу бере алат. Ыйса Теңир Мариямга көңүл чөгүү жана капалануунун ордуна кубаныч тартуулады.

ЫЙСА ТЕҢИР БИЗДИН ПРОБЛЕМАЛАРЫБЫЗ БОЛГОНДО БИЗ ҮЧҮН КАМ КӨРҮҮЧҮ КУДАЙ!

 

4. БАЛАНЫН ӨМҮРҮ – Лука 8, 41

Баланын өлүмү Жайырды Ыйсаны кароого мажбур кылды. Ал Аны тапты жана Анын бут алдына жыгылды. Ал анын баласына эч ким өмүр бере албасын түшүндү. Ыйса Теңирсиз балдар рухий өлүмгө чалдыгышат деген чындыкты Жайыр билди. Ата-эненин сүйүүсүнөн да, дем ала турган абасынан да, баш калкалай турган жайынан да, кийгенге кийим, ичеерге тамактан дагы артык балдарга Ыйса Теңир керек. Жайыр өзүнүн өлгөн баласын кайда алып бараарын билген.

ЫЙСА ТЕҢИР БАРДЫК БАЛДАРГА ӨМҮР БЕРГИСИ КЕЛГЕН КУДАЙ!


5. ЫРААЗЫ БОЛУУ– Лука 17, 16

Он пес оорулуу адам Ыйса Теңирге жолукту жана алардын ар бири Кудайдын сүйүүсүн сезди. Алардын баары пес оорусунан айыкты жана өлүмдөн куткарылышты. Алар кайрадан өздµрүнүн мурдагы жашоосуна кайтышты. Алардын бирөөсү гана, Самариялык адам кимге ыраазычылык келтирүү керек экенин түшүндү. Ал кайрылып келип Ыйсанын алдына жүзтөмөндөп жыгылды. Таң калычтуусу, бирөөсү эле кайтып келип, калган тогузу келген жок. Самариялык эки жолу жаңыланды: денелик жана руханий жактан. Ыраазычылык анын руханийлигин көрсөттү.

ЫЙСА ТЕҢИР БИЗДИН ЫРААЧЫЛЫГЫБЫЗГА ТАТЫКТУУ КУДАЙ!


6. КОРКУНУЧТАН ЖОГОРУ ТУРГАН ЖЕҢИШ – Аян 1, 17

Элчи Жакан Ыйса Теңирди Өзүнүн данкында көргөндө аны коркунуч басты. Ал Ыйса Теңирди билген, Аны менен чоогу жҮргµн, Анын окутуусун уккан жана Аны “кармап” кµргµн. Ал Аны Өзүнүн данкында көргөндө, улгайган жашына карабастан Ыйсанын алдына жүзтөмөндөп жыгылды! Ал Ыйса Теңир Биринчи жана Акыркы экенин жакшы билген. Ал Ыйса Теңирге сүйлөгөнгө жол бериш үчүн өзү сүйлөгөн жок. Элчи Жакан Ыйса Теңирге жашоосун арнаган адам катары улуу мисал болот алат. Дүйнөдөгү эң жакшы жер бул – Ыйсанын бутунун алды экенин ал түшүндү!

ЫЙСА ТЕҢИР БИЗДИН ЖАШОБУЗГА ЖАНА ДАҢКЫБЫЗГА ТАТЫКТУУ КУДАЙ!

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).