Бул сайт сага бата болдубу?Results

Ыйса Теңир. Ал Ким жана Ал эмне кылат?

 

(Аян 3, 7-9 аяттардын негизинде)

 

Филадельфия шаары.

Филадельфиядага жыйын Аян китебиндеги жазылган башка жети жыйынга караганда Кудай үчүн көбүрөөк нерсе жасаган. Жыйын өзүнүн миссиясына ишенимдүү болгон. Ал Теңирге жакын жашаган жана Ал аны айыптаган эмес, жада калса анын күнөөсүн да эскерген эмес. Анын чакырыгы келечектеги жашоосуна байланышкан. Ыйса анын ачык кармап турган эшигине кирээр бекен?

 

Ыйса Теңир - Жазуучу.

Аян китебинде 3, 7-13 Ыйса Теңир катты кабыл алгандарга Өзүн түшүнүктүү тилде түшүндүрүп берет.

 

1. Ал ыйык (Аян. 3, 7).

Ыйса Теңир моралдык жактан жеткилең, күнөөсүз жана айыпсыз болгон. Ыйыктык бул - Кудайдын маанилүү атрибуту. ‘Ыйык’ деген Кудайдын наамы Жүйүт элине кеңири тааныш болгон. Ышайа 43, 15 Кудай мындай деп жарыялайт, ‘Мен Теңирмин, силердин Ыйыгыңармын, Ысрайылдын Жаратуучусумун, силердин Падышаңармын.’ Биз Ыйса Теңирдин ыйыктыгын Кудайдай көрүшүбүз керек. Ал ыйык – ошондуктан Ал күнөөнү жек көрөт. Ишенбегендер күнөөнүн проблемасын чечүү үчүн Ага жол берүүлөрү керек. Ал ыйык – ошондуктан ишенгендер дагы ыйык болушу керек.

 

2. Ал - Чындык (Аян. 3, 7).

Ыйса Теңир бардык нерсенин аркасында турат, Ал чындыгында ишенимдүү жана туруктуу. Ал Өзүн «Чындык» деп айткан, оригиналдуу тилде (anathenos), бул сөздүн мааниси бир нерсенин реалдуулугу, чындыгы, жана нукуралыгы дегенди түшүндүрөт. Ыйса Теңирде биз чындыкты табабыз. Биз Ал жөнүндө ойлонгондо, биз абсолюттуу чындык менен жолугабыз. Ыйса – реалдуу. Чындык болуунун мааниси, Ал ар бир айтылган нерсе бул – Кудайдын чыныгы Сөзү жана Ал айткан ар бир убада аткарылат. Ошондуктан, эгерде биз Ага таянсак, биз куткарылууга ишенсек болот. Ишенгендер катары, Ыйса Теңир эмнени айтса ошол чындык экенин түшүнүшүбүз керек. Эгерде Ал бизди «ачык эшик мүмкүнчүлүгү» менен шыктандырса, биз ал эшик аркылуу кирип, Ал бизден эмнени кааласа, ошону кылышыбыз керек.

 

3. Ал Дөөттүн ачкычын кармайт (Аян. 3, 7).

Ачкыч бул бийликти билдирет. Ыйса Теңирде «Дөөттүн ачкычы» бар. Дөөттүн ачкычы бир эле Ышайа китебинде жазылат (Ыш 22, 20-23). Жезекия падышанын бийлигинин алдында Элийакимге Дөөттүн үйүнүн ачкычы берилген. Ал ачкыч Дөөттүн үйүн ачкан, анда Жүйүт падышаларынын бардык байлыктары сакталган. Элийаким ал үйгө Дөөт падышага ким кирип, чыкса дагы, киргендердин бардыгын контролдогон. Ал падышага гана экинчи болгон. Ал жалгыз өзү эшикти ачкан жана жапкан.

 

4. Ал аларды сүйгөн (Аян 3, 9).

Филадельфиялыктар кыйын позицияда турганын Ыйса Теңир түшүнгөн. Ыйса Теңир аларга эң жакшы нерсени каалаган (Жакан 16, 27). Филаделфиядага жашагандар (Бир туугандык сүйүү) Кудайдын сүйүүсүнүн предмети болгон. Биринчи Кудайдын сүйүүсүн кабыл алмайынча чыныгы бир тугандык сүйүү мүмкүн эмес. Ишенбегендер ЫйсаТеңир сүйүү үчүн курман болгондугун билиш керек. Анын күнөөкөрлөрдү сүйгөн үчүн куткарууга каалоосу бар болгон (Жакан 3, 16; Рим. 5, 8).

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).