Бул сайт сага бата болдубу?Results

ЫРААЗЫЧЫЛЫК БАТАСЫ

 

1. Ыраазычылык - руханий жашоону билдирет

Лука 17, 11-18

Тогуз адам кайсы жерде?

 

2. Ыраазычылык Кудайга даңк алып келет

Элчилердин иштери 3, 7-11

Ыраазы болуу аркылуу биз башкаларды шыктандырабыз.

 

3. Куткарылуу ишиндеги Кудайды ырайымын кабыл алуу бизди ыраазычылыкка жетелейт

Эфестиктерге 2, 4-10

Ыраазычылыктын жетишпестиги адашып калган адамдын белгиси болушу мүмкүн.

 

4. Ишенген адам Кудайдын бардык жасаган ишине ыраазычылык келтирет

Филиптиктерге . 4, 6

Кудай биз эмнеге муктаж экенибизди билет.

 

5. Ишенген адамдын жашоосу ыраазычылыкта болуу аркылуу мүнөздөлөт

Колостуктарга 3, 15-17

Ыраазычылыктын жоктугу күбөлөндүрүү мүмкүнчүлүктөрүн чектейт.

 

6. Биз ыраазы болууга жана ыраазычылык билдирүүгө чакырылганбыз

1 Фессалониктерге 5, 17-18

Биз ыраазы болбой койгон бир дагы жагдай болбошу керек.

Эмнеге Машайакчы ыраазы болуш керек?

 

1. Кудай ошондой деп айткан.
2. Ыраазычылыктын жетишпестиги – күнөө.
3. Биз Кудайды ыраазычылык аркылуу даңктайбыз.
4. Биз ыраазычылык аркылуу кызмат кылууга жолдорду ачабыз.
5. Ыраазычылык аркылуу биз башкаларды Кудай үчүн жашоого жана Ага кызмат кылууга шыктандырабыз.
6. Ыраазычылык ишенген адамдын жүрөгүнө тынчтыктыкты көбөйтөт.

 

Забур 50,14

 

Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).