Бул сайт сага бата болдубу?Results

Элчи Пабылдын чакыруусу

 

Бизди Кудайдын жолу менен жашоого шыктандырыш үчүн, элчи Пабыл бизди (Эфестиктерге 5 негизинде) төмөнкү жайларга чакырат:

 

1. Ибадаткана (Эф. 5, 1–7)

Ибадатканада элчи Пабыл бизге Ыйса Теңирдин биздин күнөөлөрүбүз үчүн курмандык болгондугу жөнүндө айтат. Күнөө - коркунучтуу жана Кудайдын мурдуна болгон жагымсыз жытка окшош (Ыш. 3, 24).

Эгерде биз сүйүүдө болсок, биздин жашообуз тирүү курмандык болот, (Рим. 12, 1–2; Фил. 2, 17), Теңирге жагымдуу жыт алып келет (Жакан 12, 1–8).

 

2. Талаа (Эф. 5, 8–14)

Андан кийин элчи Пабыл талаага барып, бизге жемиштерди көрсөтөт, жарыкта жашоо руханий жемиштерди жарата тургандыгын эскертет (Гал. 5, 22–23).

Эгерде биз жарыкта жашасак, караңгычылык менен биздин эч кандай мамилебиз жок болот (2 Кор. 6, 14–18).

 

3. Иштөөчү жай (Эф. 5, 15–17)

Андан кийин Элчи Пабыл бизди иштөөчү жайга алып барып, мүмкүнчүлүктү пайдалана билген жакшы соодагерлердей болууга чакырат. Эгерде биз акылмандуу болсок, биз убактыбызды акылмандуулук менен колдонобуз.

 

4. Майрамдоочу бөлмө (Эф. 5:18–21)

Андан кийин биз Элчини майрамдоочу бөлмөгө ээрчийбиз (Эф. 5, 18-19), биз ошол жерден Рухта жүргөндү үйрөнөбүз (Гал. 5, 16-26). Эгерде биз Рухта болсок, биз кубанычка толуп, ыраазычылык бидиребиз жана бири-бирибизге баш ийебиз.

 

5. Үй (Эф. 5, 22–33)

Элчи Пабыл акыркы келп үйгө токтойт, ал жерден бизге никени, Машайак менен жыйындын ортосундагы мамилени сүрөттөп айтып берет. Машайак бизди сүйдү жана биз үчүн өлдү, Ал бүгүнкү күндө дагы бизди сүйөт жана кам көрөт. Бул жакындашкан жашоо Сулайман жазган Ырлардын ырында сүрөттөлгөн жана Аны менен болгусу келген адамдар чын эле аны менен боло алышат.

Эгерде биз Ыйса Теңирге баш ийсек, биз башкалар үчүн бата боло алабыз.

 

Др. Чеслав Бассара ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.proword.eu)

Джеймс Спержен мындай деп жазган:

Жумуш – бул сенин тандооң, кызмат бул – Машайактын чакырыгы. Иште сен алуунуу күтөсүң, ал эми кызматта сенден берүү күтүлөт. Жумушта бир нерсеге жетүү үчүн, бир нерсени аласың, кызматта сага берилген нерсени кайрадан кайтарып бересиң. Иш сенин жөндөмдүүлүктөрүңөн көз каранды болот, кызмат Кудайдын жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. Жакшы аткарылган иш сага даңк алып келет, жакшы аткарылган кызмат Машайакка урмат алып келет.

 

Бул кызмат биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакка даңк алып келиши керек!

Бул сайта жайгаштырылган материалдарды көчүрүп алып, колдонсоңуз болот. Өзүңүздүн кызматыңыз тууралуу Асмандагы Атага айтып, бул берилген тексттердин мазмунун өзгөртбөңүз. Ошондой эле угучуларыңызга жана окуучуларыңызга бул материалды кайдан алганыңызды айтсаңыз да болот: www.proword.eu, Сөздү жарыялоо! (БЖКТК Эл Аралык Библия Окутуу Кызматы).