Is this site a blessing to you?Rezultatai

Išgelbėtas, kad tarnautum!

„Kas man tarnauja, tegul seka paskui mane; ir kur Aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnauja, tą pagerbs mano Tėvas“ (Jono 12, 26)

Tarnai seka paskui Viešpatį: kas man tarnauja, tegu seka paskui mane...

Viešpats Jėzus atvirai sako, kad tarnai eina įkandin Viešpaties! Tarnas neturi tokios teisės nurodinėti šeimininkui, ką jam daryti. Sekti Kristų reiškia būti vedamam Jo Dvasios; priimti sprendimus su Jo išmintimi; daryti tai, ką Jis nori, jog mes darytume!
Žodį tarnas Naujajame Testamente dažniausiai apibūdina graikų kalbos žodis doulos (įkalintas vergas). Kartais tarnas reiškia diakonos (diakonas ar tarnautojas). Taip yra teisinga manyti, nes doulos ir diakonos yra sinonimai. Abu žodžiai apibūdina žmogų, kuris nepriklauso pats sau, bet yra jo šeimininko nupirkta nuosavybė. Mes esame nupirkti tarnauti Šeimininkui ir Jo poreikiams. 

Kokius gi darbus Viešpats Jėzus davė Savo tarnams daryti? Jūs tarnaujate Man,- Jėzus jiems sako,- kai tampate vergais žmonėms ir esate pasiruošę bet ką padaryti, kad tik jiems padėti, nepaisant kiek tai kainuotų ar koks negarbingas dalykas tai būtų.

Tarnus gali rasti ten, kur darbuojasi Jėzus ... „kur Aš esu, ten bus ir mano tarnas“

„Mano Tėvas darbuojasi lig šiolei, ir Aš darbuojuosi“ (Jono 5, 17). „Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef 2, 10).

Dievas darbuojasi mūsų pasaulyje! Mes galime ir būsime įtraukti į Jo darbus. Tarnystė nėra vien tik pastoriams ir tiems, kurie lanko Teologijos seminariją. Jei mes lauktume ar pasikliautume vien šia žmonių grupe, pasiektume labai mažai.

Dievas pagerbs tarnus ... „kas man tarnauja, tą pagerbs mano Tėvas“.

Dievas mus pagerbs, jei tarnausime Viešpačiui su pasigėrėjimu, džiaugsmu ir entuziazmu. Joks žemiškas pagerbimas negali lygiuotis su Dievo pagerbimu. Tuos, kurie tarnauja, pagerbs Dievas.  

Didis smuikininkas Paganinis išreiškė savo valią, kad jo nepakartojamas smuikas būtų nugabentas į Genujos miestą ir jokiu būdu su juo daugiau niekas negrotų. Mediena tokio instrumento, kol dar yra liečiama ir naudojama, susidėvi labai nedaug, tačiau padėjus į šalį, ji pradeda irti. Iš Paganinio puikaus smuiko šiandien teliko kirminų suėstas ir nenaudingas reliktas. Jei krikščionis atsisako tarnauti, jo sugebėjimai būti naudingam Dievui gali greitai sudūlėti.

Tarnai seka Viešpatį! Tarnai yra ten, kur dirba Jėzus! Dievas pagerbs tarnus!

Dr. Czeslaw Bassara ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).