Is this site a blessing to you?Rezultatai

Ką man reiškia Dievo Žodis?

„Sau pavyzdžiu laikyk sveikus žodžius, kuriuos girdėjai iš manęs tikėjime ir meilėje Kristuje Jėzuje“ (2 Timotiejui 1, 13)

1. Sveikų žodžių pavyzdys
Žodis „pavyzdys“ 1 Tim 1, 13 reiškia „architekto dizainas“. Nuo pat ankstyvosios bažnyčios pradžios buvo apibrėžtos konkrečios doktrinos. Tai buvo standartas, pagal kurį buvo „matuojami“ visi mokymai. Timotiejus buvo įspėtas nekeisti doktrinų turinio, antraip jis nebūtų turėjęs mato, pagal kurį galėtų ištirti su juo besidarbuojančius mokytojus. Mes, gyvenantieji 21 amžiuje, turime tvirtai laikytis to, ką mokė Apaštalas Paulius pirmajame amžiuje. Ankstyvosios bažnyčios laikais buvo plačiai paplitusi filosofija – antinomianizmas (prieštaravimas įstatymui). Jo šalininkai teigė: „mes negyvename pagal įstatymą“. Toks mąstymas yra gyvas ir šiandien. Kai kurie sako, kad mes esame po malonės valdžia – ne įstatymo. Taip pat teigiama, kad Naujasis Testamentas yra „meilės laiškų“ rinkinys, o ne įstatymiškas aktas. Taigi atmetama ir „pavyzdžio teologija“. Argi frazė „sveikų žodžių pavyzdys“ nenurodo, kad yra įstatymas (žiūrėti: 1 Kor 9, 21, Gal 6, 2), pagal kurį mes turime gyventi?

2. Tvirtai laikykis!
Ištisus amžius Dievo darbą atlikdavo žmonės, kurie tvirtai laikėsi išbandymų metu. Būtų buvę labai lengva įpulti į kompromisus, tačiau jie nepasidavė. Apaštalas Paulius buvo vienas iš tų, kuris nėjo į kompromisus.  Savo gyvenimo pabaigoje jis nusprendė padrąsinti Timotiejų, savo jaunesnįjį brolį Kristuje. 1 Tim 1, 11 mes skaitome, kad Dievas suteikė Apaštalui Pauliui dvasinių tiesų „indėlį“, kurį jis turi perduoti Timotiejui (1 Tim 6, 20). Pagal 2 Tim 1, 13, tai tapo Timotiejaus atsakomybe, kurios jis turėjo tvirtai laikytis bei saugoti –  tą brangų tiesos „indėlį“ ir perduoti jį kitiems (2 Tim 2, 2).

3. Girdėjai iš manęs
Mes tikime, kad Šventoji Dvasia yra tiesos Dvasia. Jis patikėjo tiesą Timotiejui. Mes turime tik vieną Šventąją Dvasią ir tik viena tiesa ateina iš Jo. Mes netikime, kad yra dvi Šventosios Dvasios;
taigi netikime, kad yra dvi ar daugiau tiesų. Dievas nusprendė atsiųsti Šventąją Dvasią, kad pamokytų mus tiesos. Jeigu ne Dvasios tarnystė, mes būtume tamsoje; be Dvasios, mes nepajėgtume suprasti Dievo Žodžio. Mes privalome visada būti mokomi Dvasios (Jono 16, 13), kuri įgalina mus saugoti tiesą ir dalintis ja su kitais.

4. Tikėjimas ir meilė
Mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad Timotiejaus doktrina turėjo būti pristatyta su „tikėjimu ir meile“. Jis turėjo kalbėti tiesą meilėje, nes tai Dievo pavyzdys. Dievas niekada nekalbėjo tiesos be meilės. Ef 4, 15 sako: „...kalbėdami tiesą meilėje“. Kaip lengva yra kovoti, kai trokšti kūniškai apginti tikėjimą. Kaip lengva pasidaryti raganų medžiotoju, kuris vietoj to, kad dalintųsi tikėjimu, pateikia savo tiesos interpretaciją ir sukuria problemas. Trumpa išteisinimo ir krikščioniško gyvenimo doktrinos santrauka yra: „Tikėjimas padaro mus viešpačiais, o meilė padaro mus tarnais. Tikėjimas visada turi būti nukreiptas ir įtvirtintas Viešpatyje Jėzuje Kristuje; tikėjimas niekada (kalbant bl0e užuolankų) nėra nukreiptas į bažnyčią ar į bet kokios rūšies malonę“. 

5. Kristuje Jėzuje
Visų dangiškų palaiminimų šaltinis yra tik Kristuje. Tikėjimas yra instrumentinė priemonė, kad siela būtų sujungta į gyvybingą ir gelbstinčią sandorą su Atpirkėju, Jėzumi Kristumi. Pavyzdžiui: „ir būčiau atrastas Jame, nebeturėdamas savo teisumo, iš įstatymo, bet turėdamas teisumą per tikėjimą Kristumi, teisumą iš Dievo, paremtą tikėjimu“ (Fil 3, 9).

Dr. Czeslaw Bassara ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).