Is this site a blessing to you?Rezultatai

Kodėl mums reikia dalyvauti misijose?

Mato 28, 18-20;
Morkaus 16, 15;
Jono 20, 21;
Romiečiams 10, 13-15;
Apd 13, 2-4.


Tai tikras istorinis faktas, kad tautos be Evangelijos gyvena didesniame skurde, nusikaltimuose, ligose, apstu sudužusių šeimų, nesantuokinių vaikų, godumo, korupcijos ir karų nei tos tautos, kurios suteikia laisvę skelbti Evangeliją. 

Faktai liudija, kad per 6000 metų iš viso buvo apie 14 530 karų. Tai sudaro 2.6 karo per metus. Cezariui kainavo 75 dolerius nužudyti priešo kovotoją. Napoleonui teko pakloti 3000 dolerių už vieną nukautą priešininką. Pirmajame Pasauliniame kare buvo išleista 21 000 dolerių už vieną nužudytą kareivį. Antrajame Pasauliniame kare vienas karys kainavo 200 000 dolerių. O šiuolaikiniame kare kaina išauga iki 1mln dolerių už vieną auką.

Įsivaizduok, kiek pinigų galėtų būti investuota į misijas!

Kodėl reikia misijų:

1.     Kad įvykdytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Didįjį Pavedimą (Mato 28, 19-20).

A. Tačiau mes esame labiau susirūpinę savo būstais.
B. Mes esame susirūpinę didelėmis sumomis.
C. Mums labiau rūpi mūsų padėtis visuomenėje (Kiek turime profesionalių darbuotojų?)

2.     Pasidalinti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus užuojauta (Mato 9, 36-38; 18, 10-14).

A. Mums reikia išgirsti šauksmą iš viršaus (‘Eik į Kornelijaus namus!’)
B. Mums reikia išgirsti šauksmą iš žemiau (‘Atsiųsk ką nors pas mano brolius!’)
C. Mums reikia išgirsti šauksmą iš misijų lauko (‘Ateik pas mus į Makedoniją!’)

3.     Pašlovinti Dievą atvedant žmones pas Viešpatį Jėzų Kristų (Jono 3, 16; Apd 1, 8;
Romiečiams 10, 13-15).

A. Gelbstint vaikus iš beviltiškumo ir tuštybės.
B. Gelbstint kalinių sielas iš kalėjimų.
C. Gelbstint vietinius žmones, juos lankant.
D. Gelbstint sielas iš viso pasaulio per misijas.

4.     Statyti Viešpaties Jėzaus Kristaus kūną (Efeziečiams 4, 12-16).

A. Vietinė bažnyčia yra misijų personalo šaltinis.
B. Vietinė bažnyčia yra maldų už misijas šventovė.
C. Vietinė bažnyčia yra davėja misijų poreikiams.

Dr. Czeslaw Bassara ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).