Is this site a blessing to you?Rezultatai

Malonumas patikti Dievui

Luko 12, 32

Lukas neturėjo tokio didelio malonumo vaikščioti ir kalbėti su Jėzumi kaip tai darė Matas, Petras ar Jokūbas. Jis buvo gydytojas, kuris išgirdo Evangeliją ir nusprendė paklusti Dievui užrašydamas žodinę tradiciją, ką girdėjo apie Dievo Sūnų. Jis buvo pagonis, kuris užrašė Evangelijos pasakojimą tokiame stiliuje, kad kiekvienas, kuris nėra žydas, galėtų suprasti.

Kodėl Jėzus pasakė: „Nebijok, mažoji kaimene?“

Tūkstančiai atėjo pas Jėzų paklausyti, pavalgyti ir pagyti. Tačiau tik nedaugelis įėjo į Karalystę. Jėzus juos pavadino „mažąja kaimene“. 

Ar Dievas mėgaujasi mumis ir mūsų vaikais?

Tie, kas priklauso Jo Karalystei, pasitiki Juo.
Dievas yra patenkintas, kai tikime Juo. Hebrajams 11, 6: „O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui“. Rom 8, 8: „...gyvenantys pagal kūną negali patikti Dievui“. Tie, kas trokšta patikti Dievui, viliasi Kristumi ir siekia Jo šventumo grožio. Tie, kas trokšta patikti Dievui, pirmiausia ieško Dievo Karalystės ir Jo teisumo. Tie, kas trokšta patikti Dievui, yra pasiruošę pasitikėti Juo.

Tie, kas priklauso Jo Karalystei, šlovina Jį.
Dovydas skelbė Psalmėse 69, 30-31: „Aš girsiu Dievo vardą giesme ir dėkodamas aukštinsiu Jį“. 
Kitaip tariant, tie, kas patinka Dievui, nori Jį girti. Jie ateina į Tėvo namus su giesme. Jie noriai gieda ir šlovina Dievą. Mūsų noras Jį šlovinti giesme ir padaryti Dievą didesniu nei mūsų  gyvenimas, daug labiau patinka Dievui nei tradicinės apeigos ar nusistovėję formalumai.    

Jėzus giedojo himną Dievui prieš eidamas ant kryžiaus. Raštai sako: “Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną“. Biblijoje yra užrašyta daugiau nei 25 atvejai, kai Dievo žmonės giedojo Viešpačiui giesmes. Dievas mėgaujasi šlovinimu tų, kurie trokšta patikti Viešpačiui. 

Tie, kas priklauso Jo Karalystei, skelbia Jį.
Jei mes trokštame patikti Dievui, mes turime skelbti Kristų. Mes negalime skelbti Evangelijos tiesiog pasakodami žmonėms tai, ką jie nori girdėti (1 Kor 1, 21; Gal 1, 10).

Mūsų troškimas turėtų būti kalbėti taip, kaip Kristus: „...visuomet darau, kas Jam patinka“ (Jono 8, 29, Romiečiams 15, 3). Kokia laimė žinoti, jog esame Jam tokie brangūs, - didžiausias džiaugsmas Jam yra padaryti mus Dievo Karalystės piliečiais. 

Dievo Karalystė yra ne kalboje, bet jėgoje (1 Kor 4, 20).
1.Jo aprūpinimo galia: Dievas duoda mums duoną kasdieninę (Mato 6, 11), gyvąjį vandenį (Jono 4, 14), paguodą ir atgaivą (Mato 11, 28).
2.Jo apsaugos galia: Jis įsako Savo angelams saugoti mus (Psalmė 91, 11-13).
3.Jo pažadų galia: Dievas duoda mums Savo Žodį (Psalmė 107, 20).

Dr. Czeslaw Bassara ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).