Is this site a blessing to you?Rezultatai

Nukreipkime savo žvilgsnius į Viešpatį Jėzų!

Žiūrėkime į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų, kuris vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip Jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis!

(Hebrajams 12, 2-3).

Jei mes patys nenusistatysime prioritetų savo gyvenime, tai mus supantys žmonės ir situacijos nustatys mums prioritetus vietoj mūsų. Kai taip nutinka, abejonės ir neviltis tampa mūsų gyvenimo problema. 

1. Viešpats Jėzus žinojo Savo tikslą.


Jėzus tarė: „Šiandien į šiuos namus atėjo išgelbėjimas, nes ir jis yra Abraomo sūnus. Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Luko 19, 9-10).

„Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. Kas Jį tiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus vardo“ (Jono 3, 17-18).


Luko 15, 1-11. Turime reikalų su tais, kurie buvo pražuvę:

Avis buvo pražuvusi dėl kasdienių aplinkybių.

Moneta buvo netyčia pamesta.

Sūnus buvo pražuvęs dėl savo sąmoningų sprendimų.

Norint nustatyti prioritetus, pirmiausia reikia žinoti savo tikslą.

2. Viešpats Jėzus nustatė Savo prioritetus, kurių pamatas buvo Jo tikslas.

Prioritetas nr. 1:

Draugystė su Savo Tėvu.
„Anksti rytą, gerokai prieš aušrą, Jėzus atsikėlęs nuėjo į nuošalią vietą ir ten meldėsi. Simonas ir buvę suo juo nusekė iš paskos ir, suradę Jį, pasakė: „Visi Tavęs ieško“. Jis atsakė: „Eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten pamokslaučiau, nes tam esu atėjęs“  (Morkaus 1, 35-38).

Prioritetas nr. 2:

Mokinystė Savo artimiausiems žmonėms:

„Jiems bekeliaujant į Jeruzalę, Jėzus ėjo priekyje, o mokiniai stebėjosi. Sekdami iš paskos, jie nuogąstavo. Vėl pasišaukęs dvylika, pradėjo jiems sakyti, kas Jo laukia“ (Morkaus 10, 32).

Prioritetas nr.3:

Tarnystė pražuvusiems.

„Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Luko 19, 10).


3. Viešpats Jėzus apsaugojo Savo prioritetus nuo kitų žmonių planų.

„Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad Jis turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir Rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.

Tada Petras, pasivadinęs Jį į šalį, ėmė drausti: „Jokiu būdu, Viešpatie, Tau neturi taip atsitikti!“

Bet Jis atsisukęs pasakė Petrui: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių“ (Mato 16, 21-23).

1. Viešpats Jėzus gerai žinojo Savo tikslą!

2. Viešpats Jėzus nusistatė Savo prioritetus, kurių pagrindas buvo Jo tikslas.

3. Viešpats Jėzus apsaugojo Savo prioritetus nuo kitų žmonių tikslų.

Nukreipkime savo žvilgsnius į Viešpatį Jėzų!


Dr. Czeslaw Bassara ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).