Is this site a blessing to you?Rezultatai

Outlines of Messages

Kokios žinios reikia šiandienos vaikams?

1. Jiems reikia išgirsti apie Dievą.

Dievas yra išgelbėjimo šaltinis. Vaikams reikia žinoti, kas yra Dievas ir ką Jis daro. Vaikai niekada nesupras savo atsakomybės už nuodėmę, jei pirma neturės aiškaus supratimo apie Dievą.

Būtent todėl mes mokome:

- Dievas sukūrė tave (Apd 17, 23-29): tu esi atsakingas prieš Jį.
- Dievas kalba tau per Bibliją (1 Kor 3-4sk.) tavo atsakomybė yra Jo klausyti.
- Dievas yra šventas ir teisingas (Apd 17, 31): Jis privalo tave teisti.
- Dievas yra geras ir Jis myli tave (Jono 3, 16): Jis padarė viską, kad tu būtum išgelbėtas.

Read more

   

Malda tiesiai iš pragaro

Luko 16, 19-31
Judo 22-23
1 Korintiečiams 16, 15

Kas yra misijos?

Misijos yra tarnavimas su pilnai atsidavusia širdimi tam, kad kiti išgirstų Evangeliją!
Ar aš trokštu tiek pavesti save Dievui, kad daryčiau viską, kas įmanoma, jog žmonėms, su kuriais aš bendrauju, būtų sunku priimti sprendimą keliauti į pragarą?

Kokia yra mano misija?

Ar mane kas siunčia? Ar aš esu pilnai priėmęs atsakomybę, kurią Dievas yra tau patikėjęs? 
Kodėl krikščionys turėtų būti aktyvūs misijose?

1. Du svarbūs klausimai.

Biblijos personažo klausimas: „Argi aš esu savo brolio sargas?“ (Pradžios 4, 9)
Tai Kainas, kuris bandė save pateisinti ir uždavė tokį klausimą.
Antras svarbus klausimas buvo toks: „O kas gi mano artimas?“ (Luko 10, 29)
Įstatymo mokytojas nežinojo, kas yra jo artimas.
Kiekvienas krikščionis turi užduoti sau šiuos du klausimus. Dar daugiau, mums reikia į juos ir atsakyti!

Read more

   

Malonumas patikti Dievui

Luko 12, 32

Lukas neturėjo tokio didelio malonumo vaikščioti ir kalbėti su Jėzumi kaip tai darė Matas, Petras ar Jokūbas. Jis buvo gydytojas, kuris išgirdo Evangeliją ir nusprendė paklusti Dievui užrašydamas žodinę tradiciją, ką girdėjo apie Dievo Sūnų. Jis buvo pagonis, kuris užrašė Evangelijos pasakojimą tokiame stiliuje, kad kiekvienas, kuris nėra žydas, galėtų suprasti.

Kodėl Jėzus pasakė: „Nebijok, mažoji kaimene?“

Tūkstančiai atėjo pas Jėzų paklausyti, pavalgyti ir pagyti. Tačiau tik nedaugelis įėjo į Karalystę. Jėzus juos pavadino „mažąja kaimene“. 

Ar Dievas mėgaujasi mumis ir mūsų vaikais?

Tie, kas priklauso Jo Karalystei, pasitiki Juo.
Dievas yra patenkintas, kai tikime Juo. Hebrajams 11, 6: „O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui“. Rom 8, 8: „...gyvenantys pagal kūną negali patikti Dievui“. Tie, kas trokšta patikti Dievui, viliasi Kristumi ir siekia Jo šventumo grožio. Tie, kas trokšta patikti Dievui, pirmiausia ieško Dievo Karalystės ir Jo teisumo. Tie, kas trokšta patikti Dievui, yra pasiruošę pasitikėti Juo.

Read more

   

Mums reikia Dievo padrąsinimo, kai esame nusivylę

Hebrajams 10, 23-35 – Visiems Dievo žmonėms reikia padrąsinimo!

1. Izaokui reikėjo padrąsinimo: „Palaiminsiu tave bado šalyje!

Jam pasirodė Viešpats ir tarė: „Neik į Egiptą. Gyvenk žemėje, kurią tau nurodysiu. Būk kaip ateivis šitoje šalyje. Aš būsiu su tavimi ir laiminsiu tave, nes tau ir tavo palikuonims duosiu visas šias žemes ir ištesėsiu priesaiką, kurią daviau tavo tėvui Abraomui“ (Pradžios 26, 2-3).

(Pradžios 26, 12-13).

Kai Izaokas patyrė maisto stygių toje šalyje, kur jis gyveno, Dievas liepė jam neiti į Egiptą, bet pasilikti ten, kur gyveno. Dievas pažadėjo Izaokui palaiminti jį toje šalyje. Ir Dievas laimino Izaoką,- ką jis pasėdavo savo šalyje, gaudavo šimteriopą derlių. Izaokas plėtėsi ir klestėjo, kol tapo labai turtingu žmogumi.

Lygiai taip pat Dievas gali palaiminti mus ten, kur mes patiriame išbandymus, trūkumus, žalą. Mes būsime gundomi pabėgti nuo tų situacijų, kur susiduriame su skausmu ir kur gresia pavojus.

Dievas pažada dėl mūsų parodyti Savo galingą jėgą ir padės mums suklestėti toje pačioje vietoje, kur mes susiduriame su nepritekliumi ir kur gresia pavojus.

Read more

   

Nukreipkime savo žvilgsnius į Viešpatį Jėzų!

Žiūrėkime į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų, kuris vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip Jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis!

(Hebrajams 12, 2-3).

Jei mes patys nenusistatysime prioritetų savo gyvenime, tai mus supantys žmonės ir situacijos nustatys mums prioritetus vietoj mūsų. Kai taip nutinka, abejonės ir neviltis tampa mūsų gyvenimo problema. 

1. Viešpats Jėzus žinojo Savo tikslą.


Jėzus tarė: „Šiandien į šiuos namus atėjo išgelbėjimas, nes ir jis yra Abraomo sūnus. Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ (Luko 19, 9-10).

„Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas. Kas Jį tiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus vardo“ (Jono 3, 17-18).


Luko 15, 1-11. Turime reikalų su tais, kurie buvo pražuvę:

Avis buvo pražuvusi dėl kasdienių aplinkybių.

Moneta buvo netyčia pamesta.

Sūnus buvo pražuvęs dėl savo sąmoningų sprendimų.

Norint nustatyti prioritetus, pirmiausia reikia žinoti savo tikslą.

Read more

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).