Is this site a blessing to you?Rezultatai

PRIE VIEŠPATIES JĖZAUS KOJŲ

1.NUODĖMIŲ ATLEIDIMAS – Luko 7, 38

Nors fariziejus ir pakvietė Viešpatį Jėzų į savo namus, jis niekada nebuvo atsisėdęs prie Jo kojų. Jis norėjo sėdėti su Juo prie stalo. O moteris nebuvo pakvietusi Viešpaties Jėzaus į savo namus (galbūt ji iš viso neturėjo namų), bet ji žinojo, kokia buvo jos didžiausia problema: nuodėmė. Ji žinojo, kad  jai reikia nuodėmių atleidimo. Ir ji atnešė savo nuodėmes prie Viešpaties Jėzaus kojų.
VIEŠPATS JĖZUS YRA DIEVAS, KURIS ATLEIDŽIA NUODĖMĘ!

2.TEISINGAS MOKYMAS – Luko 10, 39

Marija žinojo, kad jai dar daug ką reikia išmokti. Moteris, kuri pakvietė Viešpatį Jėzų į jų namus Betanijoje, buvo Morta. Tačiau būtent Marija sėdėjo prie Viešpaties Jėzaus kojų. Mokymuisi reikia gero dėmesio sutelkimo, susikoncentravimo. Tiesa tai, kad ne Marija pakvietė Viešpatį Jėzų, bet tai ji pasirinko tokią vietą, kuri buvo jai pati geriausia – prie Jėzaus kojų! Tai buvo „geriausioji dalis“ (Luko 10, 42).
VIEŠPATS JĖZUS YRA DIEVAS, KURIS YRA TIESA, KURIS MUS PAŽĮSTA IR MUS MYLI!

3.  PAGUODA – Jono 11, 32

Marija išgyveno savo brolio Lozoriaus mirtį. Ji nenukreipė viso savo dėmesio į kapą, nors žydai manė, kad ji ten nuėjo. Ji suprato, kad neverta tikėtis didelės paguodos iš žmonių, kurie taip pat turi savo rūpesčių. Marija užsiėmė teisingą vietą - prie Viešpaties Jėzaus kojų. Tik Jis gali paguosti, nuraminti. Ten, kur buvo sielvartas ir nusivylimas, Viešpats Jėzus suteikė džiaugsmo Marijos širdžiai.     

VIEŠPATS JĖZUS YRA DIEVAS, KURIS RŪPINASI MUMIS, KAI UŽKLUMPA PROBLEMOS!3.VAIKO GYVENIMAS – Luko 8, 41

Vaiko mirtis privertė Jayrą ieškoti Jėzaus. Jis surado Jėzų ir suklupo prie Jo kojų. Jis aiškiai suvokė, kad niekas negali sugrąžinti vaikui gyvybės. Jayras patvirtino tiesą, kad vaikai yra mirę be Jėzaus. Vaikams reikia Viešpaties Jėzaus netgi labiau, nei tėvų meilės, oro kvėpuoti, stogo virš galvos, maisto ir drabužių. Jayras žinojo, pas ką jam eiti dėl savo mirusio vaikelio.

VIEŠPATS JĖZUS YRA DIEVAS, KURIS NORI DUOTI GYVENIMĄ VISIEMS VAIKAMS!  

5.  DĖKINGUMAS - Luko 17, 16

Dešimt raupsuotųjų sutiko Viešpatį Jėzų ir jie visi patyrė Dievo meilę. Jie visi buvo apvalyti nuo raupsų ir visi sugrįžo į normalų gyvenimą. Tačiau tik vienas iš jų, samarietis, susivokė, kam jis turėtų padėkoti. Jis sugrįžo ir parpuolė prie Viešpaties Jėzaus kojų. Stulbina ne tai, kad tik vienas sugrįžo, bet tai, kad kiti dešimt taip ir neatėjo. Samarietis buvo dukart atnaujintas: fiziškai ir dvasiškai. Dėkingumas parodė jo dvasingumą.

VIEŠPATS JĖZUS YRA DIEVAS, KURIS YRA VERTAS MŪSŲ DĖKINGUMO!


6.PERGALĖ PRIEŠ BAIMĘ – Apreiškimo 1, 17


Kai apaštalas Jonas pamatė Viešpatį Jėzų šlovėje, jis patyrė baimę. Jis pažinojo Viešpatį Jėzų, vaikščiojo kartu su Juo, girdėjo Jį mokant, „buvo prisilietęs“ prie Jo. Kai Jonas pamatė Jėzų šlovėje, parpuolė po Jo kojomis nepaisant savo senyvo amžiaus! Jis puikiai žinojo, kad Viešpats Jėzus yra Pirmasis ir Paskutinysis. Jis tylėjo ir leido Viešpačiui Jėzui kalbėti. Apaštalas Jonas yra didis pavyzdys žmogaus, kuris gyveno dėl Viešpaties Jėzaus. Jis suprato, kad geriausia vieta pasaulyje yra prie Viešpaties Jėzaus kojų!

VIEŠPATS JĖZUS YRA DIEVAS, VERTAS MŪSŲ VISO GYVENIMO IR

VISOS ŠLOVĖS!Dr. Czeslaw Bassara ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).