Is this site a blessing to you?Rezultatai

Viešpats Jėzus. Koks Jis ir ką Jis veikia?

(pagal Apreiškimo  3, 7-9)

Filadelfijos miestas.
Filadelfijos bažnyčia padarė dėl Dievo daugiausiai iš visų septynių bažnyčių Apreiškimo knygoje. Bažnyčia buvo ištikima savo misijai. Ji gyveno šalia Viešpaties ir Jis jos nepasmerkė, net nepaminėjo jos nuodėmės. Jos iššūkis buvo ateitis. Ar ji įeis pro tas duris, kurias Viešpats Jėzus buvo jai atvėręs?

Viešpats Jėzus -  Rašytojas.
Apreiškimo 3, 7-13 Viešpats Jėzus pristato Save tokia kalba, lyg tai būtų Jo paties rašytas laiškas.

1. Jis yra šventas (Apr 3, 7).
Viešpats Jėzus buvo moraliai tobulas, be dėmės ir kaltės. Jo charakteris buvo tobulas. Šventumas yra svarbi Dievo savybė. „Šventasis“ – yra gerai žinomas žydų titulas Dievui. Izaijo 43, 15 Dievas skelbia: „Aš esu Viešpats, jūsų Šventasis, Izraelio Kūrėjas, jūsų karalius“. Mes privalome matyti Viešpaties Jėzaus šventumą kaip Dievo. Jis yra šventas – todėl Jis nekenčia nuodėmės. Netikintieji turi leisti Jam išspręsti jų nuodėmės problemą. Jis yra šventas – todėl tikintieji turi būti taip pat šventi. 

2. Jis yra Tikrasis (Apr 3, 7).
Viešpats Jėzus yra Tas, kuris yra virš visko, absoliučiai patikimas ir vertas pasitikėjimo. Jis sako, kad Jis yra „Tikrasis“, originalo kalboje (anathenos) šis žodis reiškia ‚tikras, nuoširdus, patikimas‘. Viešpatyje Jėzuje mes randame tikrovę. Jei Viešpats mums svarbus, mes žvelgiame į Absoliučią Tiesą. Jėzus yra realus. Tikrasis reiškia, kad kiekvienas žodis, kurį Jis kalbėjo yra tikras Dievo Žodis ir kiekvieną duotą pažadą Jis įvykdys. Todėl mes galime Juo pasitikėti dėl mūsų išgelbėjimo, jei pasikliaujame Juo. Kaip tikintiesiems, mums reikia suprasti, kad viskas, ką Viešpats Jėzus  mums sako, yra tiesa. Jei Jis meta mums iššūkį „atidarydamas mums galimybių duris“, tai reiškia, kad mes galime įeiti pro jas ir daryti tai, ką Jis nori, kad mes darytume.

3. Jis turi Dovydo raktą (Apr 3, 7).
Raktas simbolizuoja valdžią. Viešpats Jėzus turi „Dovydo raktą“. Dar viena vieta, kurioje kalbama apie Dovydo raktą, yra Izaijo knygoje (Iz 22, 20-23). Eljakimui buvo duotas raktas nuo Dovydo namų valdant karaliui Ezekijui. Šis raktas atrakindavo Dovydo namus, kuriuose slypėjo visi Judėjos karaliaus turtai. Eljakimas kontroliavo įėjimą ir tuos, kurie galėdavo įeiti ir kas galėjo išeiti; tuos, kurie turėjo priėjimą prie karaliaus Dovydo. Jis buvo antras po karaliaus. Jis buvo tas, kuris atidarydavo ir uždarydavo duris.

4. Jis juos mylėjo (Apr 3, 9).
Viešpats Jėzus suprato sunkią filadelfiečių padėtį. Viešpats Jėzus norėjo jiems paties geriausio (Jono 16, 27). Tie, kas gyveno Filadelfijoje (Broliška Meilė) buvo Dievo meilės objektas. Tikra broliška meilė yra neįmanoma pirmiausiai nepriimant Dievo meilės. Netikintiesiems reikia žinoti, kad Viešpats Jėzus numirė dėl jų. Jis iš meilės trokšta išgelbėti nusidėjėlius (Jono 3, 16; Rom 5, 8).

Dr. Czeslaw Bassara ( Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).