Vai šī lapa dod jums svētību?Rezultāti

Kungs Jēzus Kāds Viņš ir un ko Viņš dara?

(pēc Jņ. atkl. 3:7-9)
                                                                                                         
Filadelfijas pilsēta
Filadelfijā draudze bija nopulējusies Dievam vairāk, nekā jebkura no citam septiņām draudzēm Jāņa atklāsmes grāmatā. Draudze bija uzticīga savam uzdevumam. Tā dzīvoja tuvu Tam Kungam un Viņam nebija nekādu apsūdzību pret to, pat neviena vārda par tās grēku. Nākotne viņai nozīmēja grūtības. Vai viņa izies tām durvīm cauri, ko Kungs Jēzus atstāj atvērtu priekš tās?
 
Kungs Jēzus ir Rakstnieks
Jņ. atkl. 3:7-13 Kungs Jēzus izsakās vēstules saņēmējiem saprotamā valodā
1. Viņš ir svēts (Jņ. atkl. 3:7).
 
Kungs Jēzus ir morāli pilnīgs bez jebkāda kaunu traipa un vainas. Viņam ir nevainojams raksturs. Svētums ir svarīga Dieva īpašība. ‘’Svēts’’ ir viens no labi pazīstamiem Dieva tituliem. Jes. 43:15 Dievs pasludina, ‘’Es esmu Tas Kungs, jūsu Svētais, Izraēla Rādītājs, jūsu Ķēniņš’’. Mums ir jāsaprot, ka Jēzus ir Svētais Dievs. Viņš ir svēts un tapēc ienīst grēku. Neticīgiem ir nepieciešams atļaut Viņam atrisināt viņu grēku problēmu. Viņš ir svēts, tapēc ticīgiem arī jābūt svētiem.
.
2. Viņš ir patiess (Jņ. atkl. 3:7).
 
Kungs Jēzus ir viens pāri visam. Viņš ir Tas, kam var pilnīgi uzticēties un uz Kuru var paļauties. Viņš sauc Sevi par ‘’Patieso”, oriģinālvalodā (anatenos), šīs vārds nozīmē kaut ko reālo, patiesu un neviltotu. Kungā Jēzū mēs atrodam reālitāti. Kad mēs domājam par Viņu, mēs saskaramies ar Absolūtu Patiesību. Jēzus ir reāls. Būt patiesām nozīme, ka katrs Viņa izteiktais vārds ir patiess Dieva vārds un visi Viņa solījumi tiks izpildīti. Tapēc mēs varam uzticēties Viņam glābšanas jautājumā, ja mēs paļausimies uz Viņu. Kā ticīgiem, mums ir jāsaprot, ka Kungs Jēzus saka mums patiesību. Ja Viņš dod mums iespēju , tas nozīme ka mēs to varam izmantot un darīt to, ko Viņš vēlās, lai mēs darītu.

3. Viņam ir Dāvida atslēgas (Jņ. atkl. 3:7).
 
Atslēgas nozīme varu. Kungam Jēzum pieder ‘’Dāvida atslēgas’’. Vēl viena vieta, kur tiek minēts Dāvida atslēga ir Jesajas grāmata (Jes. 22:20-23). Ēļjakīmam iedeva Dāvida mājas atslēgu Hiskija valdības laikā. Šī atslēga atvēra Dāvida māju, kur iekšā bija visu Jūdu ķēniņu dārglietas. Ēļjakīms kontrolēja kas varēja ieiet Dāvida mājā un kas nē. Viņš bija otrais tikai pēc ķēniņa un izlēma kas varēja ieiet un iziet – kam bija pieeja ķēniņam, un kam nebija. Viņš bija tas, kas atvēra un aizvēra durvis.
 
4. Viņš mīlēja viņus (Jņ. atkl. 3:9).

 
Kungs Jēzus saprata filadelfiešu grūto situāciju. Viņš novēlēja tiem visu visslābāko (Jņ. 16:27). Filadelfijas iedzīvotāji bija Dieva mīlestības objekti. Neticīgiem ir nepieciešams zināt, ka Kristus nāves pamatiemesls bija mīlestība

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).