Vai šī lapa dod jums svētību?Rezultāti

Mums ir nepieciešams Dieva iedrošinājums izmisuma laikā

Ebr. 10:23, 35 – Visiem Dieva ļaudīm ir vajadzīgs iedrošinājums!
 
1. Īzākam bija nepieciešams iedrošinājums: ‘’Es svētīšu tevi bada zemē!’’
 
Un Tas Kungs parādījās viņam un sacīja: “Nenoej uz Ēģiptes zemi; dzīvo tanī zemē, par kuru Es tev sacīšu. Dzīvo kā svešinieks šinī zemē, un Es būšu ar tevi, un Es tevi svētīšu. Tev un taviem pēcnācējiem Es došu visas šīs zemes, un Es piepildīšu to derību, kuru Es tavam tēvam Ābrahāmam ar zvērestu esmu apsolījis. (1. Moz. 26:2-3).

(1. Moz. 26:12-13).

Kad Īzāks saskarās ar pārtikas krīzi tanī zemē kurā viņš dzīvoja, Dievs teica viņam nenoiet uz Ēģipti un palikt tur kur viņš ir. Dievs apsolīja Īzākam ka svētīs viņu tanī zemē. Un Dievs tik ļoti bija viņu svētījis, ka tad, kad Īzāks sēja tanī zemē, viņš saņēma simtkārtīgu ražu. Īzāks kļuva bagāts un augdams auga bagātībā, līdz kamēr kļuva ļoti bagāts.

Tādā pašā veidā Dievs var svētīt jebkuru no mums tajās jomās, kurās mēs saskaramies ar cīņām, dažādiem trūkumiem un sāpēm. Mums var rasties kārdinājums aizbēgt no situācijām, kurās mēs varam saskarties ar sāpēm un draudiem.
 
Dievs apsola izrādīt Savu lielu spēku mūsos, un svētīt mūs jebkurā vietā kur mēs varam saskarties ar trūkumiem un sāpēm.

2. Rahēle: ‘…tad Dievs pieminēja Rahēli!’

Tad Dievs pieminēja Rahēli un paklausīja viņu, atvērot tās klēpi. (1. Moz.30:22).

Rahēle ilgu laiku nevarēja dzemdēt bērnus un tā izskatījās it kā Dievs viņu bija aizmirsis.  Visiem pārējiem viņai apkārt dzima bērni viens pēc otra. Izskatījās it kā Rahēle bija vienīgā ko Dievs nebija svētījis. Tagad, kad mēs ieraudzījām ka Dievs it kā piemirsis viņu, Svētie raksti saka, ka ‘’Dievs pieminēja Rahēli!’’ Rahēle nebija aizmirsta! Dievs pieminēja viņu un sadzirdēja viņu raudām. Viņš aiznesa projām viņas slimību un sūtīja viņai dēlu. Viņa nosauca to par Jāzepu. Rahēles dēls Jāzeps bija augstu pacelts pāri citiem bērniem. Jāzepam bija spilgtākā nākotne un viņam bija jākļūst par Ēģiptes premjerministru. Neskatoties uz to, ka Rahēlei bija ilgi jāgaida viņas svētība, kad tā beidzot atnāca, tā bija ļoti neparasta un pārspēja visas citas.

Dažreiz mūsu dzīvēs arī izskatās tā it kā Dievs ir piemirsīs mūs un ka pārējie saņem vienu svētību aiz otrās. Dievs kas atcerējās Rahēli, noteikti atcerēsies arī par mums un sūtīs mums svētību, kura būs ļoti īpaša un bija vērts to sagaidīt pat tad kad tā ilgi kavējās.
 
Mums nav jākrīt izmisumā bet ar cerību un uzticību jāraugās uz priekšu pēc īpašās tās svētības, ko Dievs priekš mums ir sagatavojis.
 
3. Jēkabs: ‘Es esmu redzējis ko Lābans tev ir darījis.’
 
… jo Es esmu redzējis, ko Lābans tev ir darījis. (1. Moz. 31:12).

1. Moz. 31:6-7, 12-41

Kad Jēkabs divdesmit gadu garumā bija cietis no Lābana nepareizās izturēšanās, Dievs teica viņam atstāt Lābanu un atgriezties tēva mājā. Viņš teica Jēkabam: ’’Es esmu redzējis ko Lābans tev ir darījis’’. Tās Kungs atbrīvoja Jēkabu no Lābana. Neskatoties uz to, ka Jēkabs bija daudz cietis no Lābana ilgu laiku, tas nebija Dieva neziņā. Dievs bija redzējis visu netaisnību un apspiešanu kas bija rādītas pret Jēkabu un pienāca tas laiks kad Tas Kungs iejaucās un izglāba viņu.

Mūsu dzīvēs Dievs zina visu kam mums jāiziet cauri un visas sāpes un agoniju ko mēs piedzīvojam. Mums nav jāzaudē drosmi domājot ka Dievs nezina visas ciešanas kurām mūms jāiziet cauri.
 
Dievs zina par katru netaisnību un apspiešanu ar ko mēs saskaramies un Viņš iejauksies un izglābs mūs no ļauna darītāju rokām.

4. Elija: ‘Garš ceļš tev ir priekšā!’


Bet pats viņš vienas dienas gājumu devās uz tuksnesi un apsēdās zem paegļa krūma, un viņš savā dvēselē vēlējās mirt. Un viņš sacīja: ‘’Nu ir gana, Kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā mani tēvi.’’
Un Tā Kunga eņģelis atnāca pie viņa otru reizi, pieskārās viņam un sacīja: ’’Celies un ēd, jo garš ceļš tev ir priekšā.’’ (1. Ķēn.19:4, 7).

1. Ķēn.19:1-7, 15-16; 2. Ķēn.2:1, 11.

Kad Elijas dzīve bija Izabeles apdraudētā, viņš zaudēja drosmi un lūdza lai mirstu. Viņš teica Dievam ’’Nu ir gana, ļauj man mirt’’. Viņš nolēma ka būs labāk nomirt nekā dzīvot. Viņš neredzēja nekādu mērķi savai dzīvei. Viņš nespēja aptvert to, ka Dievam priekš viņa vēl ir kāds darbs. Dievs sūtīja pie viņa savu eņģeli un iedrošināja viņu. Viņš teica ka Elijam vēl ir garš ceļš priekšā. Aizvien bija tik daudz svarīgu darbu, ko Dievs vēlējās lai viņš izpildītu. Viņam bija jāsvaida divus ķēniņus divām tautām un arī savu pēcnācēju Elīsu. Turklāt tāds bija Dieva plāns priekš Elijas, ka viņš neredzēs nāvi, bet dzīvs tiks paņemts debesīs uguns kaujas ratos. Elija savā izmisumā nespēja aptvert to ka Dievam ir īpašs plāns viņa dzīvei. Tieši otrādi viņš lūdza lai mirtu. Bet Dievs iedrošināja viņu un palīdzēja izpildīt viņa dzīves mērķi un aicinājumu.

Savās dzīvēs mes bieži zaudējam drosmi nest mums paredzēto smago nastu un lūdzam Dievu lai Viņš ņemtu mūs projām no šīs pasaules. Mēs nespējam aptvert to ka mums vēl ir garš ceļš priekšā un ka Dievam priekš mums ir vēl daudz darba.
 
Dievs vēlās iedrošināt mūs iet un pabeigt visus uzdevumus ko Viņš ir mums licis izpildīt Viņa Valstībā.
 
Dr. Česlavs Bassara ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).