Vai šī lapa dod jums svētību?Rezultāti

Skatīsimies uz Kungu Jēzu!

Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdēdams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.

Ņemiet vērā To, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami.

(Ebr. 12:2-3).

Ja mēs nenoteiksim mūsu dzīves prioritātes, tad ļaudis un apstākļi kas mums apkārt izdarīs to mūsu vietā. Kad tamlīdzīgs notiek, tad var rasties nemiers un izmisums.

1. Kungs Jēzus zināja Savu mērķi

Jēzus sacīja viņam: ‘’Šodien šim namam pestīšana ir notikusi, tāpēc arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. (Lk. 19:9-10)

Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam. (Jņ. 3:17-18)

Lūkas Evaņģēlijā 15:1-11 mes saskaramies ar trim lietām, kuras bija zaudētas:

Aita bija nozudusi parastos apstākļos.

Monēta tika zaudēta nejauši

Dēls bija pazudis apzināti

Pirms mēs noteiksim mūsu prioritātes mums ir jāzina mūsu mērķis.

 

2. Kungs Jēzus noteica Savas prioritātes atbilstoši Savam mērķim.

Prioritāte №1:

Saskarsme ar Savu Tēvu.

Un, no rīta gaiļos cēlies, Viņš izgāja un nogāja kādā vientuļā vietā un tur Dievu pielūdza. Un Sīmanis līdz ar tiem, kas pie viņa bija, Viņam steidzās pakaļ, un, Viņu atraduši, tie Viņam saka: ’’Visi Tevi meklē.’’ Un Viņš tiem saka: ”Noejam caur tuvējos miestos, ka Es tur arī sludinu; jo tāpēc Es esmu nācis.’’ (Mk. 1:35-38)

Prioritāte №2:

Māceklība Viņa ciešajā aplī.

Bet tie bija ceļā, iedami augšup uz Jeruzālemi. Un Jēzus gāja viņiem pa priekšu, un tie iztrūcinājās un bailēs Viņam sekoja. Un Viņš ņēma pie Sevis tos divpadsmit un sāka uz tiem runāt, kas Viņam notikšot: (Mk. 10:32)

Prioritāte №3:

Kalpošana pazudušiem.

Jēzus sacīja viņam: ‘’Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka arī šis ir Ābrahāma dēls.

3. Kungs Jēzus aizsargāja Savas prioritātes no cilvēku nodomiem.

No tā laika Jēzus iesāka Saviem mācekļiem rādīt, ka Viņam vajagot noiet uz Jeruzālemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem, un tikt nokautam, un trešā dienā augšāmcelties.

Un Pēteris ņēma Viņu savrup un iesāka Viņu brīdināt, sacīdams: ‘’Lai Dievs pasargā, Kungs, ka Tev tas nenotiek!’’

Bet Viņš atgriezdamies sacīja uz Pēteri: ‘’Atkāpies no Manis, sātan, tu Man esi par apgrēcību. Jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk.’’ (Mt. 16:21-23).

1. Kungs Jēzus zināja Savu mērķi!

2. Kungs Jēzus noteica Savas prioritātes atbilstoši Savam mērķim.

3. Kungs Jēzus aizsargāja Savas prioritātes no cilvēku nodomiem.

Skatīsimies  uz Kungu Jēzu!

Dr. Česlavs Bassara ( Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).