Vai šī lapa dod jums svētību?Rezultāti

Svētrunu plāni

Izglābti, lai kalpotu!

Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps; un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā. (Jņ. 12:26)

Kalpi seko savam Kungam: Kas kalpo Man, tam Man ir jāseko...


Kungs Jēzus saka tieši, ka kalpi neatlaidīgi seko savam Kungam! Kalpam nekad nebija tiesību teikt savam kungam, ko viņam darīt. Sekot Jēzum Kristum nozīmē būt Svētā Gara vadītam,  pieņemt izvēli ar Viņa gudrību un dzīvot Viņam, darīt to, ko Viņš vēlās no mums!

Kalps Jaunajā Derībā parasti apzīmējas ar grieķu vārdu doulos (vergs). Dažreiz šīs vārds nozīmē arī diakonos (diakons vai kalps). Tā ir pareizi, jo  doulos un diakonos ir sinonīmi. Abi vārdi apzīmē cilvēku, kas neatrodas pats savā varā, bet ir kunga iegūts īpašums. Mes bijām nopirkti, lai kalpotu Kunga vajadzībām.

Kādu darbu Kungs Jēzus deva Saviem kalpiem? Lai kalpotu Viņam, ka saka Tas Kungs, ir jābūt savu darbabiedru kalpam un vēlēties izpildīt tieši to, kas viņiem ir pa prātam, lai cik daudz tas nemaksātu un cik pazemojoši tas nebūtu, tikai tādēļ, lai tiem palīdzētu.

Lasīt vairāk: Izglābti, lai kalpotu!

   

Glābēja personas pazīšana. Kas Viņš ir?

Jņ. 1:1-3

Kas ir Kungs Jēzus? Kas Viņš ir tev?

Jēzus ir Tās Kungs pēc radījuma iemesla! (Jņ. 1:1-3, Ef. 3:9, Kol. 1:16, Ebr. 1:1-2).

Pazīstamais agnostiķis Roberts Ingersols,  Henrija Varda Bičera vizītes laikā, ieraudzīja skaistu globusu kurā bija attēloti zvaigznāji uz zvaigznes debesīs. ‘’Tieši tas, ko es vakar meklēju”? – viņš teica pec rūpīgās apskates. ‘’Kas to ir uztaisījis?  ’Kas to ir uztaisījis?‘’, atkārtoja Bičers ar viltus apbrīnu, ķircinot Ingersolu, - ‘’Nu ko jūs, pulkvedi, viņš rādījās pats par sevi’’.

Viņš nav radījuma daļa, Viņš ir Rādītājs! Viņš tik ļoti atšķiras no ziemassvētku ilustrāciju vairākuma. Viņš ir – Rādītājs, tapēc Viņš ir Kungs! Vai Viņš ir arī tavs Kungs?

Lasīt vairāk: Glābēja personas pazīšana. Kas Viņš ir?

   

Postmodernisma perioda bērnu evaņģēlizācija

(1. Laiku 12:32)

1. Ar ko atšķiras laiks kurā dzīvo mūsu bērni?

Izaugusi postmodernismā paaudze domā, kā ‘’jebkurš viedoklis – ir uzskats no viena punkta’’. Tā arī ir savā veidā. Mes bieži skatāmies uz notikušo balstojoties uz pašu domām, uzskatiem. Postmodernisma paaudzei ir raksturīgs skepticisms attiecībā uz modernisma analītisko racionālismu un iepriekšējiem paziņojumiem par zināšanām un pārliecību.

2. Trīs  domāšanas tipi:

2.1 Teocentrisms
2.2 Modernisms
2.3 Postmodernisms
 

Lasīt vairāk: Postmodernisma perioda bērnu evaņģēlizācija

   

Lūgšana tieši no elles

Lk. 16:19-31
Jūd. 22-23
1.Kor. 16:15

Kas ir misijas?

Misijas – ir kalpošana ar pilnu nodošanos tādā veidā, lai citi varētu uzdzirdēt Evaņģēliju!

Vai man ir vēlēšanās pakļaut sevi Dievam, darīt visu iespējamo, lai cilvēki, ar kuriem es tiekos, nepieņemtu lēmumu iet ellē?

Kāda ir mana misija?
Vai esmu sūtīts? Vai es pilnībā uzņēmos atbildību, kuru Dievs man ir uzticējis?
Kāpēc kristiešiem jābūt aktīviem misijās?

1. Divi lieli jautājumi

Cilvēka jautājums Bībelē: ‘’Vai tad es esmu sava brāļa sargs?’’ (1. Moz. 4:9)
Tieši Kains uzdeva šo jautājumu, mēģinot tādā veidā sevi attaisnot.
Otrais jautājums: ‘’Kurš tad ir  mans tuvākais?’’ (Lk. 10:29)
Rakstu mācītājs nezināja, kurš ir viņa tuvākais.
Katram kristietim ir jāuzdod sev šos divus jautājumus. Vēl vairāk par to mums ir jāatbild uz tiem!

Lasīt vairāk: Lūgšana tieši no elles

   

Skatīsimies uz Kungu Jēzu!

Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdēdams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai.

Ņemiet vērā To, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami.

(Ebr. 12:2-3).

Ja mēs nenoteiksim mūsu dzīves prioritātes, tad ļaudis un apstākļi kas mums apkārt izdarīs to mūsu vietā. Kad tamlīdzīgs notiek, tad var rasties nemiers un izmisums.

1. Kungs Jēzus zināja Savu mērķi

Jēzus sacīja viņam: ‘’Šodien šim namam pestīšana ir notikusi, tāpēc arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. (Lk. 19:9-10)

Jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam. (Jņ. 3:17-18)

Lūkas Evaņģēlijā 15:1-11 mes saskaramies ar trim lietām, kuras bija zaudētas:

Aita bija nozudusi parastos apstākļos.

Monēta tika zaudēta nejauši

Dēls bija pazudis apzināti

Pirms mēs noteiksim mūsu prioritātes mums ir jāzina mūsu mērķis.

 

Lasīt vairāk: Skatīsimies uz Kungu Jēzu!

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).