CzeslawBassara

Czeslaw Bassara

Ry Namana,

MIrary anao tonga soa ato amin’ny tranonkalan’ny “Proclaiming the Word” izahay. Te-ho fitahiana ho anao izahay satria ny Baiboly izay Tenin’Andriamanitra dia fitahiana ho anao.

Ny tanjon’ ity asa fanompoana ity dia tsy iray amin’ireo misionan’ny fampianarana, na fampianarana mikasika ny fandaharam-potoanan’ny CEF. fa mikasika ny Baiboly, izany hoe Hafatry ny Baiboly, drafitry ny hafatry ny Baiboly sy lahatsoratra mba hahazo sy mampiahatra izay voalazan’ny Baiboly.

Arakaraka ny fitrandrahantsika lalina ny Baiboly Tenin’Andriamanitra no hahafahantsika ihany koa mahatratra ireo taranaka vaovao ho an’I Kristy! Rehefa mampiasa ity fitaovana ity ianao dia manasa anao mba hitondra am-bavaka ity asa ity.

Dr Czeslaw Bassara

Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

Proclaiming the Word!

Ity “Proclaiming the Word” (Fanambaran ny Teny) ity dia Fampianarana Baiboly eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena eo anivon’ny CEF Inc. Ity dia mitady mba hamaly ireo filàna ara-panahin’ireo mpiandraikitra manerantany amin’ny alalan’ny Fampianarana Baiboly Manerantany. Ity koa dia ho fitahiana ho an’ireo izay tena mampiasa sy mihevitra ny Baiboly ho tena Tenin’Andriamanitra.

Ity asa ity dia mampiseho ny CEF amin’ireo sehatra samihafa:

FAMPIANARANA SY FITORIANA

Amin’ny alalan’ny fampianarana ao amin’ny Institut CEF
Amin’ny alalan’ny fampianaran’ny CEF any amin’ny Sekoly Biblika sy Seminera maro isakarazany
Any amin’ireo konferansa, fiofanana sady fampaherezana sy asa eo anivon’ny fiangonana.

Misolotena ny CEF

amin’ny alalan’ny famangiana mpitandrina sy mpitarika kristiana,

Misolotena ny CEF amin’ny fivoriambe iraisam-pirenena, filankevitra sy koferansa.

Fanoratana

Amin’ny fanoratana loha-hevitra iray. Ny ankabeazany dia hita ato amin’ity tranonkala ity.

 

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)