Is this site a blessing to you?Резултати

Во домот на грнчарот

(Еремија 18 1:11)

Историското значење на текстот


Еремија забележал дека грнчарот има прецизен план.
Грнчарот ги користел вештите раце и различни алатки за да направи сад со одреден облик. Садот требало да ја исполни целта што била во умот на грнчарот.

  • Грнчарот ја избрал глината, глината не го избрала грнчарот.
  • Грнчарот ја избрал глината што му била потребна.
  • Грнарот користел притисок за да ја обликува глината.


Големиот грнчар има план за секој од нас (Еремија 1:18; 2:11).

  • Еремија го гледал Бог како грнчарот, а Израел како Неговата глина.
  • Бог имал план за Израел.
  • Бог го обликувал Израел во одреден облик, со тоа што му испраќал многу благослови.
  • Бог го обликувал Израел со тоа што го судел.

Духовното значење на текстот

1.    Грнчарот ја нашол глината.
-    Псалм 40:2-3.
-    За другите ние бевме само валкана глина, но Бог го гледа садот.
-    Ние не го избравме Бог, туку Бог нѐ избрал нас!
-    1 Коринќаните 6:9 - 11.

2.    Грнчарот ја измешал глината со вода за да направи одреден почетен облик.
-    Ефешаните 5:26.
-    Галатите 4:19.
-    Филипјаните 3:10.
-    Римјаните 8:29; 12:2.

3.    Грнчарот ги исползувал стапалата за да ги отстрани сите ситни меурчиња со воздух кои во иднина може да предизвикаат садот да пукне.
-    Ефешаните 1:20 - 22.
-    Христијани кои „не држат вода“.

4.    Грнчарот ја ставил глината врз тркалото за да го направи конечниот облик.
-    Вртењето врз тркалото.
-    Останување врз тркалото колку што е потребно.
-    Грнчарот сѐ уште ги ползува прстите за да отстрани некои „туѓи“ делови (1 Петар 5:6).

5.    Грнчарот го исушил садот на сонце.
Овој процес бил неопходен, но не и завршен и не бил задоволителен. Ако грнчарот застанел овде, садот не можел да се користи многу долго. Планот на грнчарот бил многу подолгорочен и подлабок.

6.    Грнчарот морал да го стави садот во печка.
-     Огнот го отстранувал сето ѓубре.
-     По овој процес, садот е поцврст.
-     1 Петар 4:12 -14.

7.      Грнчарот го украсил садот.
Садот не требало да биде само добар, туку и убаво да изгледа (Римјаните 12:2).

Д-р Чеслав Басара ( Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите ; www.proword.eu)

Џејмс Н. Спрџан напишал:
„Работата е избор, но повикот е нешто што го дава Христос. Ако работиш, очекуваш да добиеш нешто: ако служиш од тебе се очекува да дадеш. На работа даваш нешто за да добиеш нешто: во служењето ти враќаш нешто што веќе ти е дадено. Работата зависи од твоите способности: твоето служење зависи од тоа дали си му достапен на Бог. Добро извршената работа ќе ти донесе награда, добро извршеното служење ќе му оддаде чест на Христос“.

Ова служење е за да му даде чест на нашиот Господ и Спасител Исус Христос!

Можеш да ги копираш и ползуваш материјалите од овој веб сајт, под услов да му благодариш на Бог за нашето служење и ако не ја измениш содржината. Исто така, те поканувам да им кажеш на твоите слушатели или читатели од каде го најде овој материјал: ” www.proword.eu, што всушност е „Проповедај го Словото!“ (меѓународно служење и поучување сврзано со МЕД).