Is this site a blessing to you?Резултати

Која порака е потребна за денешните деца?

1.     Треба да слушнат за Бог

Бог е изворот на спасението. Децата треба да знаат кој е Бог и што прави Тој.
Децата никогаш нема да ја разберат нивната одговорност за гревот без прво да имаат јасна претстава за Бог.

Затоа поучуваме:

 • Бог те создал (Дела 17:23-29): ти си одговорен пред Него.
 • Бог ти зборува преку Библијата (1 Коринќаните 3- 4); ти си обврзан да Го  слушаш.
 • Бог е свет и праведен (Дела 17:31): Тој мора да ти суди.
 • Бог е добар и те сака (Јован 3:16): Тој го направил спасението можно за тебе.

2.    Треба да слушнат за гревот

Во поучувањето за гревот се зборува за потребата од спасение. Гревот и последиците од гревот треба да се објаснат темелно и сериозно. Затоа поучуваме:

 • Твојот грев е против Бог (Псалм 51:4).
 • Ти си грешник по природа (Ефешаните 2:3) и по дела (Римјаните 3:23).
 • Поради гревот, ти заслужуваш казна од Бог (Римјаните 1:18).


3.    Треба да слушнат за Исус Христос

Поуките за Исус Христос им го покажуваат на децата единствениот пат на спасението. Децата треба да знаат кој е Исус Христос и што направил Тој. Затоа поучуваме:

 • Исус Христос е Бог Синот, единствениот Спасител (Дела 9:20).
 • Тој умрел за тебе (Дела 2:23, 36,38).
 • Тој воскреснал за тебе (Дела 2:24-32 ).
 • Тој се вратил на Небото за тебе (Дела 2:23-32).


4.    Треба да слушнат за покајание и вера

Поканувањето на децата да дојдат кај Христос е составен дел од евангелието (Јован 6:37; Јован 1:12). Затоа поучуваме:

 • Исус Христос те кани да дојдеш кај Него (Матеј 11:28).
 • Треба да се свртиш од твојот грев кон Бог (Дела 2:38; 20:21).
 • Треба да поверуваш во Исус Христос и целосно да Му се потчиниш (Дела 16:31; 20:21).


Покајанието и верата вклучуваат целосен одговор на повикот на Христос: на умот, срцето и волјата (Римјаните 6:17).

Д-р Чеслав Басара ( Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите ; www.proword.eu)

Џејмс Н. Спрџан напишал:
„Работата е избор, но повикот е нешто што го дава Христос. Ако работиш, очекуваш да добиеш нешто: ако служиш од тебе се очекува да дадеш. На работа даваш нешто за да добиеш нешто: во служењето ти враќаш нешто што веќе ти е дадено. Работата зависи од твоите способности: твоето служење зависи од тоа дали си му достапен на Бог. Добро извршената работа ќе ти донесе награда, добро извршеното служење ќе му оддаде чест на Христос“.

Ова служење е за да му даде чест на нашиот Господ и Спасител Исус Христос!

Можеш да ги копираш и ползуваш материјалите од овој веб сајт, под услов да му благодариш на Бог за нашето служење и ако не ја измениш содржината. Исто така, те поканувам да им кажеш на твоите слушатели или читатели од каде го најде овој материјал: ” www.proword.eu, што всушност е „Проповедај го Словото!“ (меѓународно служење и поучување сврзано со МЕД).