Is this site a blessing to you?Үр дүн

Тэд бїхнээ орхиод Тїїнийг дагасан

Лук 5:1-11

Эхний зорилго
Бурхан таныг сургахад бэлэн байна!

Тїїнийг Геннесаретын нуурын дэргэд зогсож байхад Тїїнийг олон тїмэн тойрон бїчиж, Бурханы їгийг сонсож байлаа. (Лук 5:1).

Нэгдїгээр хичээл
Хэрвээ би сонсоход бэлэн бол Бурхан намайг сургахад бэлэн!

Хоёр дахь зорилго
Бурхан танд Єєрийнхєє хїчийг харуулахад бэлэн байна!

Тэгээд Тэр нуурын хєвєєнд хоёр завь байхыг харав. Харин загасчид нь завинаасаа буугаад тороо угааж байлаа. Есїс завинуудын нэгэн дээр буюу Симоны завин дээр гараад, газраас жаахан холдуулахыг тїїнээс гуйв. Тэгээд Есїс суугаад завин дээрээс олон тїмэнд сургаалаа зааж эхлэв. Тэр айлдаж дуусаад, Симонд "Усны гїн уруу нь очоод тороо хаяад барь" гэхэд Симон "Эзэн, бид шєнєжингєє зїдрэн загасчлаад юу ч барьсангїй. Гэвч Та хэлж байгаа тул тороо хаяад їзье" гэв. Тэд тороо хаятал маш их хэмжээний загас баригдаж, тор нь урагдаж эхлэв. Тэд нєгєє завин дээрх бусад нєхєддєє ирж туслахыг дохиод, тэд ирж хоёр завийг дїїргэхэд тэд живж эхлэв. (Лук 5:2-7).

Хоёрдугаар хичээл
Хэрвээ би дуулгавартай байхад бэлэн бол Бурхан надад Єєрийхєє хїчийг їзїїлэхэд бэлэн!

Гурав дахь зорилго
Бурхан таныг ашиглахад бэлэн!

Харин Симон Петр їїнийг хараад, Есїсийн хєлд унаад 'Эзэн, би нїгэлт хїн тул надаас холдооч!' гэлээ. Энэ загасчлалаас болж тэр болон тїїний нєхєд бїр гайхаж орхижээ. Тїїнчлэн Симоны хамтрагчид болох Зебедеен хєвгїїд Иаков, Иохан хоёр ч гайхаж хоцров. Тэгтэл Есїс Симонд хандан, "Бїї ай! Їїнээс хойш чи хїмїїсийг загасчлах болно" гэв. Тэгээд тэд завиа эрэгт хїргээд бїхийг орхин, Тїїнийг дагалаа. (Лук 5:8-11).

Гуравдугаар хичээл
Хэрвээ би даруу байхад бэлэн бол Бурхан намайг ашиглахад бэлэн!

Бурханаас сурах хичээлїїд:

Хэрвээ би сонсоход бэлэн бол Бурхан намайг сургахад бэлэн!

Хэрвээ би дуулгавартай байхад бэлэн бол Бурхан надад Єєрийхєє хїчийг їзїїлэхэд бэлэн!
 
Хэрвээ би даруу байхад бэлэн бол Бурхан намайг ашиглахад бэлэн!

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. , www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).