Is this site a blessing to you?Үр дүн

Эзэн Есїс уруу хараагаа чиглїїлцгээе!

Итгэлийн Зохиогч бєгєє бїрэн дїїрэн Тєгсгєгч болох Есїс уруу хараагаа чиглїїлье. Тэр Єєрийнх нь ємнє тавигдсан баяр баясгалангийн тєлєє гутамшгийг эс тоомсорлон, загалмайг тэвчсэн бєгєєд Бурханы сэнтийний баруун гарт заларсан юм. 

Сэтгэлээр унахгїй байж Тїїнийг санагтун. Тэрээр Єєрийнх нь эсрэг нїгэлтнїїдээс тийм эсэргїїцлийг тэвчсэн ажээ.

(Еврей 12:2-3).

Хэрвээ бид амьдралынхаа чухал зїйлийг тодорхойлохгїй бол эргэн тойрон дахь хїмїїс болоод нєхцєл байдал маань тодорхойлох болно. Ийм зїйл болоход цєхрєл, санаа зовнил гол асуудал болж хувирна.


1. Эзэн Есїс зорилгоо мэдэж байсан

Есїс тїїнд 'Єнєєдєр энэ айлд аврал ирлээ. Учир нь тэр ч гэсэн Абрахамын хїї мєн. Хїний Хїї алдагдсаныг хайж, аврахаар ирсэн билээ' гэв.  (Лук 19:9-10).

Бурхан Єєрийн Хїїгээ ертєнцийг яллахын тулд биш, харин Тїїгээр дамжуулан ертєнцийг аврахын тулд ертєнц уруу илгээсэн билээ. Тїїнд итгэдэг хїн яллагдахгїй. Харин їл итгэдэг хїн аль хэдийн яллагдсан. Учир нь тэр хїн Бурханы цорын ганц Хїїгийн нэрд итгээгїй юм. (Иохан 3:17-18).

Лук 15:1-11 дээр бид алдагдсан зїйлїїдийн тухай уншдаг:

Хонь зїгээр л ердийн шалтгаанаар алдагдсан.

Зоос санамсаргїйгээр алдагдсан.

Хїї санаатайгаар алдагдсан.


Бид чухал зїйлээ тодорхойлохоосоо ємнє зорилгоо ухаарах хэрэгтэй.

2. Эзэн Есїс зорилго дээрээ їндэслэж чухал зїйлээ тодорхойлсон.

Эн тэргїїний чухал зїйл:

Эцэгтэйгээ харилцах.

Єглєє эрт харанхуй байхад, Есїс босоод гадагш гарч зэлїїд газарт очин, тэндээ залбирч байв. Симон болон тїїний нєхєд Тїїнийг хайж, олоод: 'Хїн бїхэн Таныг эрж байна' гэхэд Есїс 'Цємєєрєє зэргэлдээх суурингуудад очицгооё. Тэнд ч бас Би тунхаглах болно. Учир нь Би їїний тєлєє ирсэн билээ' гэж айлдав. (Maрк1:35-38).

Хоёрдугаарт нь:

Тїїний дотно хїрээний дагалдагчид.

Тэд Иерусалим орохоор замдаа явж байв. Есїс тэдний ємнє нь явж байлаа. Тэд гайхаж байсан бєгєєд дагалдаж явсан хїмїїс нь айж байв. Есїс дахиад л арван хоёрыгоо тусад нь авч, Єєрт нь юу тохиолдох тухай тэдэнд айлдаж эхлэв. (Maрк 10:32).


Гуравдугаарт нь:

Алдагдсан хїмїїст їйлчлэх нь.

Хїний Хїї алдагдсаныг хайж, аврахаар ирсэн билээ. (Лук 19:10).


3. Эзэн Есїс бусдын їзэл бодлоос чухал зїйлээ хамгаалж байсан.


Тэр цагаас эхлэн Есїс Христ шавь нартаа Єєрийн Иерусалим уруу явах, ахлагчид, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нараас их зовлон амсах, алуулах, гурав дахь хоног дээрээ амилах ёстойгоо илэрхийлж эхлэв. Петр Тїїнийг татаж 'Эзэн минь, Таныг Бурхан єршєєг. Ийм юм Танд хэзээ ч тохиолдохгїй' гэж зэмлэж эхэлсэнд, Тэр эргэж Петрт 'Миний араас зайл, Сатан аа! Чи Надад бїдрэх чулуу болж байна. Учир нь чи Бурханы юмыг бус, харин хїнийхийг л боддог' гэлээ. (Maтай 16:21-23).

1. Эзэн Есїс зорилгоо мэдэж байсан!

2. Эзэн Есїс зорилго дээрээ їндэслэж чухал зїйлээ тодорхойлсон.

3. Эзэн Есїс бусдын їзэл бодлоос чухал зїйлээ хамгаалж байсан.

Хараагаа Эзэн Есїс уруу чиглїїлцгээе!

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).