Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Błogosławieństwo wdzięczności

1. Wdzięczność jest wyrażaniem życia duchowego.

Łuk. 17, 11-18
Gdzie jest dziewięciu?


2. Wdzięczność przynosi chwałę Bogu.

Dz. Ap. 3, 7-11
Wdzięczność jest zachęcaniem!

3. Przyjęcie łaski Bożej w dziele zbawienia prowadzi nas do wdzięczności.

Efez. 2, 4-10
Brak wdzięczności może być wynikiem braku zbawienia.


4. Wierzący dziękuje za wszystko, czego dokonał Bóg.

Filip. 4, 6
Bóg wie, czego naprawdę potrzebujemy.


5. Życie wierzącego musi charakteryzować się postawą wdzięczności.

Kol. 3, 15-17
Brak wdzięczności powoduje utratę możliwości składania świadectwa.


6. Zostaliśmy powołani, aby wyrażać wdzięczność we wszelkich okolicznościach.

1 Tes. 5, 17-18
Nie ma sytuacji, w której wierzący nie znalazłby powodów do wdzięczności.

Dlaczego chrześcijanin powinien okazywać wdzięczność?

1. Tak przykazał Bóg.
2. Brak wdzięczności jest grzechem.
3. Wdzięcznością uwielbiamy Boga.
4. Dzięki wdzięczności otwieramy możliwości służby.
5. Wdzięcznością zachęcamy innych do życia dla Boga i do służby dla Niego.
6. Wdzięczność pomnaża pokój w sercu wierzącego.

„Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje!”

Psalm 50, 14

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).