Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Chaos, jaki powodujemy, kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu

Jeremiasz 2, 1-37

Poprzez księgę Jeremiasza przewijają się trzy historie:

1. Pierwsza historia, to historia Jeremiasza. Jeremiasz został wybrany do wykonania  bardzo trudnego zadania.
2. Druga historia obejmuje wybrany Boży lud Izraela. Po wielu latach bezbożnych rządów i oddawania czci bożkom, Bóg powiedział dość. Powierzył Jeremiaszowi zadanie obwieszczenia złej nowiny o tym, że zostanie uprowadzony do niewoli babilońskiej.
3. Trzecia historia dotyczy Samego Boga. Bóg ukazany jest jako Ojciec ze złamanym sercem, który przyglądał się temu, jak Jego dzieci pogrążały się w coraz głębszej rebelii.

Kiedy Bóg nie zajmuje pierwszego miejsca w naszym życiu, znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji. Pojawia się chaos, za który jesteśmy odpowiedzialni, kiedy Bóg nie jest u nas na pierwszym miejscu.

Tak stało się z wybranym Bożym ludem, Izraelitami. Zaczęli integrować się z innymi narodami i ich bożkami. Zaczęli zawierać związki małżeńskie z osobami spoza wiary żydowskiej. Wydawało się im, że będą w stanie opanować sytuację, a to sytuacja opanowała ich.

Ostrzeżenie 1. – Kiedy dążymy do czegokolwiek omijając Boże standardy, znajdujemy się na śliskiej drodze do upadku.

Jeremiasz podsumował ten duchowy kryzys Izraela bardzo surowo: „Lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem” (Jer. 2, 20b).

Dla Izraela trawa wydawała się zieleńsza po drugiej stronie. Nie trzeba było czekać długo, kiedy znaleźli się po przeciwnej stronie, oddając cześć bałwanom i fałszywemu bogu Baalowi. Palili swoje dzieci na ofiarę fałszywemu bogu Molochowi. Jer. 2, 28 mówi, że mieli tyle bogów, ile miast. Byli  niemoralni w swoim życiu seksualnym, byli nieuczciwi w sposobie zarządzania dobrami. Bóg powiedział: „Dość i koniec!”.

Na początku sprawa wydaje się nieszkodliwa. Tak jest przykładowo z małym wężem. Ale nie trzeba czekać długo aż ukąsi i wtedy przeżywamy ogromne zamieszanie. Dążenie do czegoś, omijając Boże standardy, może stanowić drogę do przepaści.

Ostrzeżenie 2. – Podążanie za bezbożnymi przywódcami poprowadzi do bezbożnego życia.

Dokładnie tak jak postępował Izrael. Tolerowali bezbożnych przywódców na stanowiskach, które wymagały pobożności. „Kapłani nie pytali: Gdzie jest Pan? Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie, prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc”(Jer. 2, 8).

Izrael był narodem, którego przywódcy religijni nie szukali Boga. Sędziowie nie znali Boga ani Jego moralnych roszczeń. Królowie występowali przeciwko Bogu i budowali raczej swoje królestwa, niż Boże Królestwo. Kaznodzieje zwiastowali raczej na podstawie teologii Baala, niż na podstawie Bożego Słowa. Kiedy zaczynamy podążać za bezbożnymi przywódcami, nie trzeba będzie długo czekać, a zostaniemy osaczeni ich stylem życia.

Ostrzeżenie 3. – Stawianie siebie przed Bogiem jest skazaniem siebie na porażkę.


Izrael postanowił, że jego drogi są lepsze, niż drogi Boże:

„Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą”(Jer. 2, 13).

Izrael mógł czerpać ze źródlanej, świeżej wody, albo też ze stęchłej przeciekającej cysterny.
Izrael zechciał iść swoją drogą i chciał robić swoje rzeczy.

Stawianie siebie przed Bogiem jest skazaniem siebie na porażkę.

Ostrzeżenie 4. -  Zignorowanie potrzeby upamiętania prowadzi do zatwardziałości serca.

Izrael odsunął gotowość uznania, że dopuścił się zła i upamiętania się ze swojego zła. W wyniku tego serca ich stawały się jeszcze twardsze i pogłębiali się w nieposłusznym życiu.
W rezultacie tego Bóg usunął naród, bo ten nie chciał do Niego powrócić. „Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą…”(Jer. 2, 27b).

Jaki był wynik pełnionego przez nich zła? Jer. 37. mówi nam, że Bóg pozwolił najeźdźcom z narodu Babilonu wyruszyć przeciwko Jeruzalemowi. Otoczyli miasto w ataku i ostatecznie wdarli się do środka. Z powodu swojego nieposłuszeństwa król Judy został schwytany. Musiał być świadkiem egzekucji wykonywanych na jego dzieciach. Wyłupano mu oczy i został  uwięziony w lochu na resztę swojego życia. W Jeruzalem pałac został spalony do szczętu, dobytek został zniszczony i całe rodziny zdewastowane. Większość ludu została uprowadzona do Babilonu i tam zrobiono z nich niewolników.

Ostrzeżenie 5. – Grzech niesie konsekwencje.

Może nie zawsze natychmiast, może  nawet nie w przyszłym tygodniu, ale zapewne grzech niesie konsekwencje.

„Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana, swojego Boga…”(Jer. 2, 19b).

Może jesteśmy nakłaniani do myślenia, że z racji tego, iż nie jest nikt z nas doskonały i że każdy z nas w jakimś stopni cierpi z powodu moralnego zepsucia, które Biblia nazywa grzechem, i ponieważ Bóg jest Bogiem kochającym, to sprawa ta nie wymaga poważnego traktowania. Bóg jakoś przejdzie do porządku dziennego nad naszymi małymi słabościami.
Na nieszczęście, sytuacja przedstawia się o wiele gorzej. Mimo iż Bóg kocha nas serdecznie, Jego świętość i sprawiedliwość są takie, że On nie może tolerować zła. Prorocy Habakuk i Izajasz wyrazili to tak:
„Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, nie możesz spoglądać na bezprawie”(Hab.1, 13)  i  „Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze…”(Iz. 59, 2).

dr Czesław Bassara ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).