Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Dlaczego należy pójść z Ewangelią do dzieci?

Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 1, 16 wyznaje, że Ewangelia jest „mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy”. Ostatnim poleceniem Pana Jezusa było: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu”(Mar. 16, 15).
 
1. Pierwszym i głównym powodem ewangelizowania dzieci jest ostatnie polecenie Pana Jezusa. Chrześcijanie nie mogą ominąć ani inaczej wyjaśnić tego polecenia, jak tylko pójść. Pan Jezus chce, aby dzieci przychodziły do Niego (Mar. 10, 14; Mat.18, 14). Biblijna ewangelizacja oznacza, że musimy ewangelizować wszystkich ludzi, włączając dzieci.
 
2. Dzieci mają duchową potrzebę. Bez Pana Jezusa dzieci są duchowo umarłe. Mają problem grzechu i muszą zaufać Panu Jezusowi!
 
3. Dzieci są w stanie zareagować na Ewangelię swoją prostą i żywą wiarą. Pat Verbal, prowadząca pracę z dziećmi i konsultant International Network of Children’s Ministry konstatuje: 75% do 85% chrześcijan wyznało swoją wiarę przed osiągnięciem 15 roku życia.  
4. Dzieci są bardzo otwarte na Ewangelię. Na podstawie badań przeprowadzanych przez Barna Research prawdopodobieństwo przyjęcia Chrystusa przez dziecko jest o wiele większe niż przez nastolatków lub dorosłych. Jeśli chodzi o dzieci w wieku 5 do 13 lat prawdopodobieństwo przyjęcia Chrystusa wynosi 32%. Zmniejsza się do 4% w okresie życia od 14 do 18 roku, aby podnieść się zaledwie do 6% na całą resztę życia.
 
5. Dzieci mają dłuższą przyszłość. Ewangelizowanie dzieci to inwestycja w przyszłość. Na świecie obecnie żyje ponad 6 miliardów ludzi, z czego 2 i pół miliarda to dzieci.  To one są przyszłością narodów. Zbawione dziecko to zbawione życie!
 
6. Dzieci często są używane przez Boga w przyprowadzaniu do Pana Jezusa rodziców i dziadków. Także przyjaciele dzieci mogą być przez nie pozyskani dla Chrystusa. Proste świadectwo dziecka jest ujmujące i nie można jemu tak łatwo się oprzeć.
 
7. Dzieci odgrywają ważną rolę w historii Kościoła Chrześcijańskiego. Marcin Luter powiedział: „Jeżeli Królestwo Boże ma nadejść w mocy, musimy rozpocząć od dzieci, musimy je zacząć uczyć od kolebki”. Charles Spurgeon napisał: „Dzieci potrzebują Ewangelii, całej Ewangelii, nie rozwodnionej Ewangelii; powinny ją otrzymać i jeżeli są nauczane przez Ducha Bożego, są tak samo w stanie przyjąć Ewangelię, jak osoby w wieku dojrzałym”. Dean Stone, były prezydent INCM podaje, że „służba niesienia Ewangelii dzieciom to najbardziej strategiczna służba Kościoła… wyjątkowość tej służby w miejscowym zborze rozpoczyna się od najmłodszego dzieciństwa, a potem rozwija się nadal”.
 
8. Dzieci potrzebują ludzi udarowanych przez Ducha Świętego. Tacy mogą uczyć i ewangelizować dzieci. Są powołani, aby włączać się w ewangelizację dzieci (Rzym. 1, 16).

9. Poprzez ewangelizowanie dzieci uwielbiamy Boga. Największym pragnieniem każdego chrześcijanina, nie tylko rodziców czy nauczycieli, jest uwielbienie Boga. Kiedy dzieci dostępują zbawienia i wzrastają duchowo dla Pana Jezusa, przynoszą Mu chwałę. To owoc, o który Bogu i nam chodzi. Idziemy z Ewangelią do dzieci, aby w ten sposób uwielbić Boga!


dr Czesław Bassara ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).