Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Modlitwa o misję prosto z Hadesu

Łuk. 16, 19-31
Judy 1, 22-23
1 Kor. 16, 15

1. Co to jest misja?

Misja to służenie z pełnym poświęceniem tak, aby inni mogli usłyszeć Ewangelię!

Czy mam pragnienie takiego podporządkowania się Bogu, że moją troską staje się, aby ludziom, z którymi mam kontakt było trudno podjąć decyzję pójścia do piekła?

Jaka jest moja misja?
Czy zostałem posłany?
Czy przejąłem się odpowiedzialnością, jaką na mnie nałożył Bóg?
Dlaczego chrześcijanie nadal mają zajmować się misją?

2. Dwa wielkie pytania

Pierwsze pytanie człowieka w Biblii brzmi: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (1 Mojż. 4, 9b). To pytanie zadał Kain, który próbował usprawiedliwić swoje morderstwo.

Drugie wielkie pytanie: „A kto jest bliźnim moim?” (Łuk. 10, 29). Pytanie to zadał człowiek, który szukał sprawiedliwości w sobie samym. Prawnik nie wiedział, kto był jego bliźnim. Każdy chrześcijanin musi sobie zadać te dwa pytania! Coś więcej, musi na te pytania odpowiedzieć.


3. Wycieczka do Hadesu - Łuk. 16, 19-31

Hades przepełniony jest ludźmi rozpaczliwie wołającymi o misjonarzy. Hades jest zgromadzeniem ludzi, którzy odrzucili Boga i doznają już rozpaczy wiecznego życia bez Boga. Znają już duchową realność życia, ale bez Boga.

Iluż to chrześcijan czyta Biblię i modli się „Otom ja, poślij mnie!”, a nadal nie robi nic dla misji i zadowala się tylko powierzchownym życiem. Nie są w ogóle zainteresowani tymi, którzy pędzą do Hadesu. Czy wezwanie Macedończyka z Dziejów Apostolskich dotyczy także chrześcijan XXI wieku?

4. Statystyki

Statystyki donoszą, że zaledwie 3% wierzących angażuje się w misję.
Chrześcijanie wydają więcej pieniędzy na pokarm dla swoich psów i  kotów niż na misję.
Czy może więc dziwić, że coraz więcej ludzi trafia do Hadesu?

Przeciętny członek ewangelicznego zboru nie potrafi złożyć prostego świadectwa o Panu Jezusie. Pomimo że Biblia jest najpoczytniejszą księgą na świecie, większość chrześcijan nie potrafi przeczytać więcej niż 3 rozdziały Bożego Słowa tygodniowo.

 

5. Wizja

Niektórzy chrześcijanie tak radują się wizją nieba, że zapomnieli o tych, którzy znajdują się na drodze do piekła. Ta wizja pobudzi nas do zjednoczonej modlitwy, do postu i do poświęcenia się dla ratowania tych, którzy są zgubieni. Wizja zgubionych dusz musi rozpocząć się od domów chrześcijańskich i musi objąć nasze kieszenie i nasze konta bankowe.

Jeżeli nie mogę pójść sam, muszę kogoś wysłać. Największą potrzebą pozostaje jednak modlitwa. Potrzebujemy „modlitewnej mentalności”, która zagubiła się we współczesnych zborach. Czy misja stanowi nasze najważniejsze wyzwanie życia? Albo raczej kryjemy się za murami naszych niedojrzałych zborów?

6. Sytuacja na świecie

Jeżeli całą ludność świata żyjącą obecnie, za którą ponosimy przed Bogiem odpowiedzialność, przedstawić za pomocą 100, to 66 nigdy nie słyszało o Panu Jezusie.
70 z nich to rasy nie białe.
57 to Azjaci.
21 to Europejczycy.
70 jest analfabetami.
50 chodzi spać o głodnym żołądku.
1 tylko cieszy się wyższym wykształceniem.
40 z nich to dzieci otwarte na Ewangelię.
6 rozporządza 50% bogactwa światowego.
3 z nich znajduje się o krok od Hadesu; jutro być może powiększy liczebność tego miejsca.

Cała ta statystyka pozbawiona jest znaczenia, jeśli nie posłuchamy Ducha Świętego. On chce pracować poprzez nas.

7. Boży plan dla chrześcijan

Bóg chce nas uaktywnić przede wszystkim w naszym życiu modlitewnym, w zainteresowaniu potrzebami misji i misjonarzy.

Musimy sobie zadać kilka pytań:
Jak wyglądałby mój zbór, gdyby każdy członek zboru zajmował się misją, jak ja?
Jak wyglądałby mój zbór, gdyby każdy członek zboru dawał na misję tyle, ile daję ja?
Jak wyglądałby mój zbór, gdyby każdy członek zboru modlił się tak, jak ja?
Czy mogę uczynić coś więcej?
Czy mogę dawać więcej?
Czy mogę modlić się więcej?

Pomyśl o tym, że kiedy wejdziesz do nieba, otoczą cię tam ci, którym złożyłeś świadectwo o Panu i którym udostępniłeś drogę do Zbawiciela.
Jeśli nie ty, to kto?
Jeśli nie tutaj, to gdzie?
Jeśli nie teraz, to kiedy?

dr Czesław Bassara ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).