Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Pan Jezus. Kim On jest i co On czyni

Kim On jest i co On czyni (na podstawie Obj. Jana 3, 7-9)

Miasto Filadelfia

W Filadelfii zbór zrobił dla Boga więcej niż wszystkie pozostałe siedem zborów z Objawienia. Zbór był wierny swojej misji. Żył blisko Pana i nie otrzymał żadnego zarzutu przeciwko sobie, nawet żaden grzech nie został wobec niego wymieniony. Wyzwanie zboru dotyczyło przyszłości. Czy wejdzie przez drzwi, które Pan Jezus trzymał dla niego otwarte?

Pan Jezus – Autor

W Obj. Jana 3, 7-13 Pan Jezus przedstawia Siebie Samego, używając języka, który jest zrozumiały dla tych, którzy mieli ten list otrzymać.


1. On jest święty (Obj. Jana 3, 7)

Pan Jezus jest moralnie doskonały, bez jakiejkolwiek plamy lub zmazy. Jego charakter był doskonały. Świętość to ważny atrybut Boga. „Święty” to szeroko znany żydowski tytuł Boga. W Iz. 43, 15 Bóg obwieszcza: „Ja jestem Pan, Święty, Stworzyciel Izraela, twój Król”. Musimy dostrzegać świętość Pana Jezusa jako Boga. On jest święty, dlatego nienawidzi grzechu. Niewierzący muszą pozwolić Mu na rozwiązanie ich problemu grzechu. On jest święty, dlatego wierzący powinni także być święci.

2. On jest prawdziwy (Obj. Jana 3, 7)

Pan Jezus stoi za wszystkim, co powiedział. On jest Tym, który jest całkowicie wiarygodny i spolegliwy. On mówi, że jest „prawdziwy”, w języku oryginalnym (anathenos) słowo to oznacza coś realnego, prawdziwego, autentycznego. W Panu Jezusie znajdujemy realność. Kiedy myślimy o Nim, jesteśmy konfrontowani z Prawdą Absolutną. Bycie wiernym oznacza, że każde słowo, jakie wypowiedział jest prawdziwym Słowem Bożym, i że każda obietnica, jaką złożył, zostanie dotrzymana. Dlatego możemy Mu ufać ku zbawieniu, jeżeli polegamy na Nim. Jako wierzący musimy rozumieć, że wszystko, co Pan Jezus mówi jest prawdą. Jeżeli On wzywa nas do „otwartych drzwi sposobności”, to znaczy, że możemy przez nie wchodzić i czynić to, czego On od nas oczekuje.

3. On trzyma klucz Dawida (Obj. Jana 3, 7)

Klucze wyrażają autorytet. Pan Jezus trzyma „klucz Dawida”. Jedyny fragment, który nawiązuje do klucza Dawida, to Księga Izajasza (Iz. 22, 20-23). Eliakimowi powierzono klucze do domu Dawida za panowania króla Ezechiasza. Klucz ten otwierał dom Dawida, w którym znajdowały się skarby królów judzkich. Eliakim sprawował władzę nad tym, kto mógł wchodzić do domu Dawida i kto mógł z niego wychodzić, kto miał dostęp do króla, a kto go nie miał. On był tym, który otwierał drzwi i zamykał drzwi.

4. On ich umiłował (Obj. Jana 3, 9)

Pan Jezus rozumiał trudną sytuację Filadelfijczyków. Pan Jezus chciał najwyższego dobra dla nich (Jan 16, 27). Ci, którzy mieszkali w Filadelfii (Miłość Braterska) stanowili przedmiot Bożej Miłości. Prawdziwa miłość braterska jest niemożliwa bez wcześniejszego przyjęcia Miłości Bożej. Niewierzący muszą dowiedzieć się, że Pan Jezus umarł z powodu miłości. On ma pragnienie zbawiać grzeszników, co wypływa z Jego miłości (Jan 3, 16; Rzym. 5, 8).


dr Czesław Bassara ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).