Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Patrzmy na Pana Jezusa!

„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego”.
„Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni”(Hebr. 12, 2-3).
Jeżeli nie ustalimy priorytetów w swoim życiu, to ludzie i sytuacja wokół nas zrobią to za nas. Wynikiem tego będzie zmartwienie, niezadowolenie i poczucie braku celu.

 1. Pan Jezus wiedział, jaki był Jego cel.

„A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”(Łuk. 19, 9-10).

„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego”(Jan 3, 17-18).

W Łuk. 15 mamy do czynienia z trzema zgubionymi:

Owca, zgubiona z powodu okoliczności;

Moneta, zgubiona przez przypadek;

Syn, zgubiony z wyboru.

Zanim ustalimy priorytety, musimy ustalić swój cel.

2. Pan Jezus ustalił Swoje priorytety na podstawie Swojego celu.

Priorytet pierwszy:

Społeczność ze Swoim Ojcem.

 „A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: Wszyscy szukają cię”(Mar. 1, 35-37).

Priorytet drugi:

Koncentracja na wąskim gronie uczniów.

„A byli w drodze, idąc do Jerozolimy: a Jezus szedł przed nimi; i zdumiewali się, a ci, co szli za nim, bali się. I znowu wziął z sobą dwunastu, i począł im mówić o tym, co go miało spotkać”(Mar. 10, 32).

Priorytet trzeci:

Służba zgubionym.

„Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”(Łuk. 19, 10).

3. Pan Jezus nie pozwolił narzucać Sobie agend innych ludzi.

„Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie” (Mat. 16, 21-22).

1. Pan Jezus  wiedział, jaki był Jego cel!
2. Pan Jezus ustalił Swoje priorytety na podstawie Swojego celu.
3. Pan Jezus nie pozwolił narzucać Sobie agend innych ludzi.

Patrzmy na Pana Jezusa!

dr Czesław Bassara (czesł Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).