Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Potrzebujemy zachęty w czasach zniechęcenia

Hebr. 10, 23. 35 – Cały Boży lud potrzebuje zachęty!

1. Izaak potrzebował zachęty: „W tym kraju… będę ci błogosławił!”

„Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł: Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił, gdyż tobie i potomstwu twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi, ojcu twemu”(1 Mojż. 26, 2-3).

1 Mojż. 26, 12-13.

Kiedy Izaak zastał kryzys żywnościowy w kraju, w którym mieszkał, Bóg powiedział do niego, aby nie udawał się do Egiptu, ale aby został tam, gdzie był. Bóg obiecał Izaakowi, że pobłogosławi go w tym kraju. I Bóg szczęścił Izaakowi tak, że kiedy siał w tym kraju, zbierał plon stokrotny. Izaak rósł w siłę aż stał się bardzo bogaty.

W ten sam sposób Bóg może błogosławić nas w tych sprawach, w których przeżywamy walki, braki i dotyka nas cierpienie. Może bywamy kuszeni, aby uciec spośród takich sytuacji, gdzie spotykamy ból i zagrożenia.

Bóg obiecuje okazywać Swoją potężną siłę do naszej dyspozycji, i będzie nam szczęścił właśnie w tym miejscu, gdzie napotykamy braki i zagrożenia.

 

2. Rachela: „Wspomniał też Bóg na Rachelę…”

„Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją Bóg, i uczynił ją płodną”(1 Mojż. 30, 22).

Rachela była bezpłodna przez dłuższy czas i wyglądało to tak, jakby Bóg o niej zapomniał. Wszystkie inne kobiety miały dzieci jedno po drugim. Wyglądało na to, że Rachela została pozbawiona Bożego błogosławieństwa. I to wtedy, kiedy wydawało się, że Bóg zapomniał o niej, Pismo Święte mówi, że „Wspomniał też Bóg na Rachelę!”. Rachela nie poszła w zapomnienie! Bóg pamiętał o niej i wysłuchał jej wołania. Usunął jej poniżenie i darował jej syna. Nadała mu na imię Józef. Dziecko Racheli, Józef, zostało wywyższone ponad pozostałe dzieci. Przed Józefem otwarła się wspaniała przyszłość, do tego stopnia, że został zarządcą Egiptu. Aczkolwiek Rachela musiała długo czekać na swoje błogosławieństwo, było ono nadzwyczajne, wybijające się ponad pozostałe.

W naszym życiu czasem wygląda tak, jakby Bóg zapomniał o nas, a wszyscy dookoła odbierali błogosławieństwo za błogosławieństwem. Bóg, który wspomniał na Rachelę z pewnością będzie pamiętał o nas i ześle nam błogosławieństwo, które będzie szczególnego rodzaju, i które będzie warte czekania i odległości w czasie.

Nie powinniśmy być zniechęceni, lecz patrzmy do przodu z nadzieją i z ufnością, czekając na szczególne błogosławieństwo, które Bóg dla nas przygotował.

3. Jakub: „Widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban”

„Widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban”(1 Mojż. 31, 12).

1 Mojż. 31, 12. 6. 7. 41.

Kiedy Jakub cierpiał z powodu oszustwa Labana przez dwadzieścia lat, Bóg powiedział, żeby opuścił go i poszedł do domu swojego ojca. Powiedział Jakubowi: „Widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban”. Pan uwolnił Jakuba od Labana. Aczkolwiek Jakub był wykorzystywany i oszukiwany przez Labana przez tak długi czas, nie pozostało to nie zauważone przez Pana. Bóg widział całą tę niesprawiedliwość i ucisk, jakie dotknęły Jakuba, i nadszedł czas, kiedy Pan zainterweniował i wyzwolił go.

W naszym życiu Bóg wie przez co przechodzimy, zna każdy ból i agonię, którą przeżywamy. Nie powinniśmy być zniechęceni i myśleć, że Bóg nie wie o wszystkich naszych cierpieniach, przez które przechodzimy.

Bóg zna każdą niesprawiedliwość i ucisk, przez które przechodzimy i On zainterweniuje i wyzwoli nas z ręki oprawcy i z rąk złoczyńców.

4. Eliasz: „Masz daleką drogę przed sobą!”

„Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą”(1 Król. 19, 4. 7).

1 Król. 19, 1-7, 15-16; 2 Król. 2, 1. 11.

Kiedy życie Eliasza znalazło sie w niebezpieczeństwie z powodu Izebel, Eliasz przeżył zniechęcenie i modlił się o śmierć. Powiedział Bogu: „Dosyć już, Panie, weź życie moje!”. Uznał, że lepiej umrzeć, niż żyć. Nie potrafił widzieć już jakiegokolwiek celu dla swojego życia. Nie był świadom, że Bóg miał jeszcze dla niego pracę do wykonania. Bóg posłał anioła i wzmocnił go. Powiedział mu, że ma jeszcze długą drogę przed sobą. Nadal było wiele ważnych zadań, jakie Bóg chciał, aby wykonał. Miał jeszcze namaścić królów dla dwóch narodów, a także namaścić swojego następcę, Elizeusza. Ponadto, w Bożym planie dla Eliasza, było, że nie ujrzy śmierci, i że będzie zabrany do nieba na wozie ognistym. Eliasz w swoim poczuciu zniechęcenia nie był świadomy tego, jaki wspaniały plan Bóg ma dla jego życia. Zamiast tego raczej modlił się, aby mógł umrzeć. Lecz Bóg dodał mu otuchy i pomógł mu, aby wypełnił cel swojego życia i powołania.

W naszym życiu od czasu do czasu bywamy zniechęceni z powodu ciężkich brzemion i modlimy się, aby Bóg usunął nas, gdyż mamy już dość tego świata. Nie uświadamiamy sobie, że mamy jeszcze długą drogę przed sobą i że Bóg przygotował nam jeszcze sporo zadań do zrobienia.

Bóg chce dodać nam otuchy, abyśmy szli naprzód i dokończyli wszystkie sprawy, które wyznaczył nam, abyśmy zrobili w Jego Królestwie.

dr Czesław Bassara ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).