Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Zarysy Kazań

Zbawiony, aby służyć!

„Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój”(Jan 12, 26).

1.Słudzy naśladują Pana: „Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną…”

Pan Jezus wyraźnie pokazuje, że słudzy naśladują Pana! Sługa nigdy nie ma prawa mówić swojemu panu, co ma robić. Naśladowanie Chrystusa oznacza być prowadzonym przez Jego Ducha, oznacza podejmowanie decyzji, korzystając z Jego mądrości tak, aby było wyraźne, że się żyje dla Niego i czyni się wszystko według Jego polecenia!

Słowo „sługa” w Nowym Testamencie zwykle jest wyrażone przez greckie słowo „doulos” (niewolnik). Czasem oznacza „diakonos” (diakon lub służący). Słowa „doulos” i „diakonos” są znaczeniowo do siebie zbliżone. Oba te słowa oznaczają człowieka, który nie dysponuje sobą, ale należy do swojego pana jako jego własność. Jesteśmy kupieni, aby realizować cele wyznaczone przez Mistrza.

Do jakiego dzieła Pan Jezus ustanowił Swoich sług? On pomaga im, aby zaakceptowali sposób, w jaki będą Mu służyć, co ma polegać na staniu się niewolnikami i na robieniu wszystkiego dokładnie, bez względu na cenę czy poniżenie.

Więcej: Zbawiony, aby służyć!

   

Rozpoznanie Zbawiciela. Kim On jest?

Jan 1, 1-3

Kim jest Pan Jezus? Kim jest Pan Jezus dla ciebie?

Pan Jezus jest Panem ze względu na stworzenie! 
(Jan 1, 1-3; Efez. 3, 9; Kol. 1, 16; Hebr. 1, 1-2).

Znany agnostyk, Robert Ingersol, podczas odwiedzin u Henry’ego Warda Beechera, zauważył przepiękny globus wyobrażający konstelacje ciał niebieskich i gwiazd. „Właśnie czegoś takiego szukałem”, powiedział po bacznym przyglądaniu się. „Kto to skonstruował?”, „Kto to skonstruował?”, powtórzył Beecher w udawanym zdziwieniu. „Dlaczego pytasz towarzyszu, nikt tego nie stworzył, po prostu się stało”.

Pan Jezus nie jest częścią stworzenia, On jest Stworzycielem! On jest tak różny od postaci przedstawianych z okazji świąt Bożego Narodzenia. On jest Stworzycielem, i dlatego jest Panem! Czy On jest twoim Panem?

Więcej: Rozpoznanie Zbawiciela. Kim On jest?

   

Docieranie do dzieci czasu postmodernizmu

 (1 Kronik 12, 32)

1. Co jest tak innego jeżeli chodzi o czasy, w których żyją nasze dzieci?

Pokolenie postmoderny zakłada, że „każdy punkt widzenia jest widzeniem z jakiegoś punktu”. W pewnym sensie jest to prawdziwe. Mamy skłonności do postrzegania rzeczy tylko z naszej perspektywy. Pokolenie czasu postmodernizmu reprezentuje zdrowy sceptycyzm odnośnie do analitycznej racjonalności modernizmu i poprzednich roszczeń na temat poznania i pewności.

2. Trzy modele myślenia:

2.1. Teocentryzm
2.2. Modernizm
2.3. Postmodernizm.

Więcej: Docieranie do dzieci czasu postmodernizmu

   

Modlitwa o misję prosto z Hadesu

Łuk. 16, 19-31
Judy 1, 22-23
1 Kor. 16, 15

1. Co to jest misja?

Misja to służenie z pełnym poświęceniem tak, aby inni mogli usłyszeć Ewangelię!

Czy mam pragnienie takiego podporządkowania się Bogu, że moją troską staje się, aby ludziom, z którymi mam kontakt było trudno podjąć decyzję pójścia do piekła?

Jaka jest moja misja?
Czy zostałem posłany?
Czy przejąłem się odpowiedzialnością, jaką na mnie nałożył Bóg?
Dlaczego chrześcijanie nadal mają zajmować się misją?

2. Dwa wielkie pytania

Pierwsze pytanie człowieka w Biblii brzmi: „Czyż jestem stróżem brata mego?” (1 Mojż. 4, 9b). To pytanie zadał Kain, który próbował usprawiedliwić swoje morderstwo.

Drugie wielkie pytanie: „A kto jest bliźnim moim?” (Łuk. 10, 29). Pytanie to zadał człowiek, który szukał sprawiedliwości w sobie samym. Prawnik nie wiedział, kto był jego bliźnim. Każdy chrześcijanin musi sobie zadać te dwa pytania! Coś więcej, musi na te pytania odpowiedzieć.

Więcej: Modlitwa o misję prosto z Hadesu

   

Patrzmy na Pana Jezusa!

„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego”.
„Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni”(Hebr. 12, 2-3).
Jeżeli nie ustalimy priorytetów w swoim życiu, to ludzie i sytuacja wokół nas zrobią to za nas. Wynikiem tego będzie zmartwienie, niezadowolenie i poczucie braku celu.

 1. Pan Jezus wiedział, jaki był Jego cel.

„A Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło”(Łuk. 19, 9-10).

„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego”(Jan 3, 17-18).

W Łuk. 15 mamy do czynienia z trzema zgubionymi:

Owca, zgubiona z powodu okoliczności;

Moneta, zgubiona przez przypadek;

Syn, zgubiony z wyboru.

Zanim ustalimy priorytety, musimy ustalić swój cel.

Więcej: Patrzmy na Pana Jezusa!

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).