Czy ta strona jest dla Ciebie błogosławieństwem?Wyniki

Zbawiony, aby służyć!

„Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój”(Jan 12, 26).

1.Słudzy naśladują Pana: „Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną…”

Pan Jezus wyraźnie pokazuje, że słudzy naśladują Pana! Sługa nigdy nie ma prawa mówić swojemu panu, co ma robić. Naśladowanie Chrystusa oznacza być prowadzonym przez Jego Ducha, oznacza podejmowanie decyzji, korzystając z Jego mądrości tak, aby było wyraźne, że się żyje dla Niego i czyni się wszystko według Jego polecenia!

Słowo „sługa” w Nowym Testamencie zwykle jest wyrażone przez greckie słowo „doulos” (niewolnik). Czasem oznacza „diakonos” (diakon lub służący). Słowa „doulos” i „diakonos” są znaczeniowo do siebie zbliżone. Oba te słowa oznaczają człowieka, który nie dysponuje sobą, ale należy do swojego pana jako jego własność. Jesteśmy kupieni, aby realizować cele wyznaczone przez Mistrza.

Do jakiego dzieła Pan Jezus ustanowił Swoich sług? On pomaga im, aby zaakceptowali sposób, w jaki będą Mu służyć, co ma polegać na staniu się niewolnikami i na robieniu wszystkiego dokładnie, bez względu na cenę czy poniżenie.

 

2. Słudzy są tam, gdzie działa Pan Jezus: „… a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie…”

„A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam”(Jan. 5, 17).
„Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”(Efez. 2, 10).

Bóg nadal działa w naszym świecie! Możemy się włączać w Jego program. Służba nie jest przeznaczona wyłącznie dla pastorów i absolwentów szkół teologicznych. Gdybyśmy uzależnili się wyłącznie od tej grupy ludzi i tylko na nich polegali, wyniki służby byłyby mocno okrojone.

3. Słudzy zostaną uczczeni przez Samego Boga: „…jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój”.

Kiedy służymy Panu z radością, ekscytacją i entuzjazmem, zostaniemy uczczeni przez Boga! Żadnej ziemskiej czci nie da się porównać z czcią od Boga! Ci, którzy służą Bogu, będą uczczeni przez Samego Boga!

Wielki skrzypek Paganini swoje sławne skrzypce podarował miastu Genui pod warunkiem, że nikt nie będzie więcej na nich grał. Drewno, z którego takie skrzypce są zrobione, kiedy używane, ściera się niewiele, ale pozostawione sobie, butwieje. Wspaniałe skrzypce Paganiniego dzisiaj zostały zjedzone przez robaki i pozostały bezużytecznym reliktem. Kiedy chrześcijanin nie angażuje się w służbę, wkrótce może pozbawić się jakiejkolwiek użyteczności.

Słudzy naśladują Pana: „Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną…”

Słudzy są tam, gdzie działa Pan Jezus: „… a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie…” Słudzy zostaną uczczeni przez Samego Boga: „…jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój”.

dr Czesław Bassara (czesł Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).