Este acest site o binecuvântare pentru tine?Rezultate

Ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine?


„Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.“ (2 Timotei 1: 13).
 
1. Dreptarul învăţăturilor sănătoase
Expresia „dreptar“ din 1 Tim. 1: 13 înseamnă „schiţa unui arhitect“. De la începutul bisericii primare a existat o schiţă, nişte trăsături clare ale doctrinei. Era un standard după care se testa toată învăţătura. Timotei a fost avertizat să nu schimbe conţinutul acestei schiţe. Dacă ar fi făcut-o, atunci n-ar fi avut nici o modalitate să-i testeze pe învăţătorii cu care lucra. Noi, în secolul XXI trebuie să ne ţinem strâns de învăţăturile apostolului Pavel din primul secol. În biserica primară s-a răspândit larg o filosofie numită „antinomianism“. Ei spuneau: „Noi nu suntem sub lege“. Acest concept nu este mort nici astăzi. Sunt unii care afirmă că noi suntem sub har, nu sub lege. Se afirmă că Noul Testament este o colecţie de „scrisori de dragoste“ şi nu o scrisoare legală. Unii resping ceea ce ei numesc „teologie structurată (conformă cu „schiţa“). Cuvintele „dreptarul învăţăturilor sănătoase“, nu arată ele că acolo este o lege (vezi: 1 Cor. 9, 21; Gal. 6, 2), după care trebuie să trăim?

2. Ţine-l!
De-a lungul secolelor, lucrarea lui Dumnezeu a fost făcută de către oameni care au rămas tari în timpul lor de încercare. Ar fi fost aşa de uşor pentru ei să se compromită. Dar ei au rămas tari. Apostolul Pavel era unul dintre cei ce nu s-au compromis. La sfârşitul vieţii s-a decis să acorde încurajare fratelui său mai tânăr în Hristos, Timotei. În 1 Tim. 1, 11 citim că Dumnezeu i-a încredinţat apostolului Pavel adevărul spiritual. Şi apostolul i l-a transmis lui Timotei (1 Tim. 6: 20). Conform versetului din 2 Timotei 1:13 a devenit responsabilitatea lui Timotei să „ţină“ şi să „păzească “ adevărul spiritual preţios, şi să-l transmită altora (1 Tim. 2: 2).

3. Ce ai auzit de la mine
Noi credem că Duhul Sfânt este Duhul adevărului. El a încredinţat adevărul lui Timotei. Noi avem un singur Duh Sfânt şi avem un singur adevăr care vine de la El. Noi nu credem în două Duhuri Sfinte. Aşadar, nu credem în două sau mai multe adevăruri. Dumnezeu a decis să trimită Duhul Sfânt pentru a ne învăţa adevărul. Fără lucrarea Duhului Sfânt noi am fi în întuneric. Fără El nu putem să înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna ar trebui să fim călăuziţi de învăţătura Lui
(Ioan 16: 13). El ne dă puterea să păzim adevărul şi să-l împărtăşim cu alţii.

4. Credinţă şi dragoste
Trebuie de asemenea să observăm că doctrina lui Timotei trebuia să fie prezentată cu „credinţă şi dragoste“. El trebuia să spună adevărul în dragoste, deoarece acesta este modelul lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu a spus adevărul fără dragoste. Efeseni 4:15 ne învaţă să spunem adevărul în dragoste: „credincioşi adevărului, în dragoste“. Cât de uşor este să-i înfruntăm pe alţii, din dorinţa puternică de a apăra credinţa. Cât de uşor este să devii un vânător rău, care în loc să împărtăşească adevărul, dă o interpretare personală adevărului şi creează probleme. Un sumar scurt al doctrinei justificării şi al credinţei creştine este acesta: „Credinţa ne face domni şi dragostea ne face slujitori. Credinţa trebuie să fie întotdeauna îndreptată şi bazată pe Domnul Isus Hristos; nu este, vorbind într-un mod strict, credinţă în biserică, şi nici într-un alt mijloc al harului.“

5. În Hristos Isus
Sursa tuturor binecuvântărilor cereşti se găseşte numai în Hristos. Credinţa este instrumentul prin care sufletul este unit într-o uniune vitală şi mântuitoare cu Răscumpărătorul, Isus Hristos. De exemplu: „şi să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă.“ (Fil. 3: 9).

Dr. Czeslaw Bassara ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; www.proword.eu)

Traducere: Magdalena Frîncu
Corectare: Ana Şeican şi Anica Blendea

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).