Este acest site o binecuvântare pentru tine?Rezultate

Eu vin curând! Domnul Isus.

Apocalipsa 3:11-12

1. „Eu vin curând!“

1.1. „Venirea“ Domnului Isus pentru cei din Efes, Pergam şi Sardes era o venire în vederea judecăţii, dar venirea lui pentru cei din Filadelfia însemna sfârşitul timpului lor de suferinţă.

1.2. „Eu vin curând“ este o avertizare pentru asupritori, şi o încurajare pentru cei asupriţi.

1.3. Creştinul trebuie să fie gata întotdeauna pentru venirea Domnului Isus (Apoc. 3:3). Ştiind că reîntoarcerea Domnului Isus va fi pe neaşteptate este un stimulent în a persevera într-o slujire plină de credincioşie.

2. Templul

„Păzirea de ceasul încercării“ menţionat în Apocalipsa 3:10 este identificat aici cu reîntoarcerea Domnului Isus pentru Biserica Sa. Templul poate fi legat de Împărăţia de o mie de ani sau de Noul Ierusalim. Credinciosului adevărat i se va da un loc de slujire şi onoare înaintea lui Dumnezeu.

3. Numele
 Referinţa întreită la nume dă o garanţie de siguranţă eternă în Domnul Isus.

  • Numele Dumnezeului meu arată posesiunea.
  • Numele cetăţii arată cetăţenia cerească.
  • Şi numele meu cel nou arată că sunt moştenitor împreună cu Domnul Isus.


4. Coroana

4.1. Coroana pentru biruitori
„Coroana“ oferită era o ghirlandă de lauri înmânată câştigătorilor competiţiilor atletice. Această promisiune era potrivită pentru un oraş cunoscut pentru evenimentele lui sportive, şi este un simbol obişnuit al Noului Testament pentru răsplătirea unei slujiri făcută cu credincioşie. Apostolul Pavel i-a scris lui Timotei, cu puţin timp înainte de moartea lui: 2 Tim. 4:7-8.

4.2. Pierderea coroanei
Printr-un comportament necorespunzător, cineva poate să-şi piardă coroana obţinută anterior (2 Ioan 8). Coroana semnifică autoritatea regală dată celor ce au biruit şi sunt moştenitori împreună cu Domnul Isus. Scaunul de judecată al lui Hristos va fi o ocazie de răsplătire sau regret (2 Cor. 5:10).

5. Stâlpii
Celor ce vor birui li se spune că vor fi făcuţi „stâlpi“ în templul lui Dumnezeu. Stâlpii sunt partea cea mai stabilă şi permanentă a unei clădiri. A fi un stâlp în templu înseamnă a avea un loc important de slujire în Împărăţia lui Hristos (vezi: Isaia 22, 23; Luca 19:16-19).

Dr. Czeslaw Bassara ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; www.proword.eu)

Traducere: Magdalena Frîncu
Corectare: Ana Şeican şi Anica Blendea

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).