Este acest site o binecuvântare pentru tine?Rezultate

Haosul pe care Îl creăm, atunci când Dumnezeu nu este pe primul loc

Ieremia 2: 1-37
 
În cartea Ieremia se desfăşoară trei povestiri diferite.  

Mai întâi este implicat un tânăr numit Ieremia. Ieremia a fost omul ales de Dumnezeu pentru o slujbă foarte dificilă.

A doua povestire implică poporul ales al lui Dumnezeu, Israelul. După mulţi ani de conducere păcătoasă şi închinare la idoli, Dumnezeu a considerat că este de-ajuns. El i-a dat lui Ieremia sarcina de a aduce vestea rea că vor fi cuceriţi de babilonieni.

A treia povestire Îl implică pe însuşi Dumnezeu. Un Tată cu inima frântă care i-a urmărit pe copiii Săi cum alunecă înapoi în rebeliune.

Când Dumnezeu nu constituie prima prioritate în viaţa noastră, ne vom găsi într-o situaţie foarte dificilă. Creăm un haos atunci când Dumnezeu nu este pe primul loc în viaţa noastră.

Aceasta este ceea ce s-a întâmplat poporului ales al lui Dumnezeu, israeliţii. Ei au început să se amestece cu alte naţiuni şi să se închine înaintea dumnezeilor falşi. Au început să se căsătorească cu persoane din afara credinţei iudaice. Ceea ce la început credeau că pot să ţină sub control, a preluat controlul.

Avertizarea nr. 1 – Când urmăreşti altceva decât standardele lui Dumnezeu, eşti pe o pantă alunecoasă către dezastru.
Ieremia a sumarizat criza Israelului în termeni foarte duri:

„Căci pe orice deal înalt şi sub orice copac verde, te-ai întins ca o curvă.“ (Ieremia 2: 20b).

Pentru poporul Israel, „iarba din grădina vecinului i s-a părut mai verde“. După scurt timp a ajuns de partea cealaltă, închinându-se idolilor şi dumnezeului fals Baal. Îşi ardeau copiii ca jertfă pentru dumnezeul fals Moloh. Versetul 28 spune că aveau tot atât de mulţi dumnezei, câte oraşe aveau. Erau imorali în practicile lor sexuale, erau nedrepţi în afacerile lor. Dumnezeu le spunea: „Destul este destul“. La început se părea că nu provoacă nici un rău. Aşa face un şarpe mic cu clopoţei. Dar nu după mult timp va muşca. După un timp scurt preia controlul şi îţi vei da seama că ai ajuns într-un mare necaz. A urmări altceva decât standardul lui Dumnezeu poate să fie o pantă alunecoasă către dezastru.

Avertizarea nr. 2 – Când urmezi lideri neevlavioşi, vei fi condus la o trăire lipsită de evlavie.  
Aceasta este exact ceea ce a făcut Israelul. Ei au tolerat lideri neevlavioşi în poziţii care cereau evlavie. Preoţii n-au întrebat: “Unde este Domnul?” Păzitorii Legii nu M-au cunoscut, păstorii sufleteşti Mi-au fost necredincioşi, proorocii au proorocit prin Baal, şi au alergat după cei ce nu sunt de nici un ajutor.” (Ieremia 2, 8).

Israelul era o naţiune ai cărei lideri religioşi nu L-au căutat pe Dumnezeu. Judecătorii nu Îl cunoşteau pe Dumnezeu sau baza Lui morală. Împăraţii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi şi-au construit împărăţiile lor în loc să o construiască pe a lui Dumnezeu. Predicatorii predicau din biblia lui Baal, mai degrabă decât Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când începem să urmăm lideri neevlavioşi, nu după mult timp vom fi absorbiţi de stilul lor de viaţă.
 
Avertizarea nr. 3 – A o lua înaintea lui Dumnezeu înseamnă a te pregăti de eşec.
 
Israel a decis că drumul lor este mai bun decât al lui Dumnezeu:

„Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat:
M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii,
şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă.“
(Ieremia 2:13).

Israel ar fi putut să aibă un izvor rece, curat. Sau ar fi putut să-şi procure apa dintr-o cisternă cu apă stătută, învechită, dintr-o cisternă crăpată. Israel a dorit să meargă pe drumul lui şi să facă lucrurile care-i plac.

A o lua înaintea lui Dumnezeu înseamnă a te pregăti de eşec.

Avertizarea nr. 4 – Ignorarea pocăinţei va duce la o inimă împietrită.

Poporul Israel a refuzat să admită că greşea şi nu s-a pocăit de relele făcute. Ca rezultat, inima lor s-a împietrit şi ei au continuat să trăiască în neascultare. În final Dumnezeu va şterge naţiunea pentru că ei au refuzat să se întoarcă la El.

„Căci ei Îmi întorc spatele şi nu se uită la Mine.“
(Ieremia 2: 27b).

Care a fost rezultatul lucrurilor rele pe care le-au făcut? Capitolul 37 ne spune că Dumnezeu a permis conducătorilor naţiunii Babilonului să vină împotriva Ierusalimului. Ei au înconjurat cetatea şi au asediat-o, în final reuşind să intre în ea. Datorită neascultării lor, împăratul lui Iuda a fost capturat. El a fost silit să urmărească executarea copiilor lui. Ochii lui i-au fost scoşi şi a fost înlănţuit într-o închisoare pentru restul vieţii lui. În Ierusalim, palatul a fost ars până la pământ. Recoltele au fost distruse şi familii întregi au fost destrămate. Majoritatea au fost luaţi în exil în Babilon şi făcuţi robi.

Avertizarea nr. 5 – Păcatul are consecinţe.

Poate că nu se va întâmpla acum, nici chiar săptămâna viitoare, dar păcatul are consecinţele lui.

„Vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeu tău“
(Ieremia 2:19b).

Poate suntem tentaţi să gândim că, deoarece nimeni nu este perfect, şi toţi suferim până la o anumită limită de această boală morală pe care Biblia o numeşte „păcat“, şi pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, atunci păcatul nostru nu contează prea mult. El va trece cu vederea micile noastre greşeli. Din nefericire, situaţia este mult mai serioasă. Cu toate că Dumnezeu ne iubeşte cu pasiune, sfinţenia şi dreptatea Lui sunt de aşa natură încât nu pot El nu poate să locuiască la un loc cu păcatul. După cum spun profeţii Habacuc şi Isaia: „Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul, şi nu poţi să priveşti nelegiuirea!“ (Habacuc 1: 13), „Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui“ (Isaia 59, 2).


Dr. Czeslaw Bassara ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; www.proword.eu)

Traducere: Magdalena Frîncu
Corectare: Ana Şeican şi Cristina Baca

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).