Ali vam ta stran prinaša blagoslov?Results

Kaj mi pomeni Božja beseda?

»Za vodilo imej besede zdravega nauka, ki si ga slišal od mene, v veri in ljubezni do Kristusa Jezusa.« (2 Tim 1,13).

1. Besede zdravega nauka

Izraz »besede« v 2 Tim 1,13 pomeni ›model, vzorec‹. Na začetku prve cerkve je bil nauk povsem jasen. Bil je standard, po katerem so preizkušali vsak nauk. Timotej je bil posvarjen, naj ne spreminja tega nauka. Če bi se to zgodilo, ne bi imel več ničesar, s čimer bi lahko preverjal učitelje, s katerimi je delal. Tudi mi se moramo v 21. stoletju trdno držati tega, kar je apostol Pavel učil v prvem stoletju. V prvi cerkvi je bila razširjena miselnost antinomianizma, ki je učila: »Nismo pod postavo!«
Takšna miselnost obstaja tudi še danes. So ljudje, ki trdijo, da smo pod milostjo, in ne pod postavo. Trdijo, da je Nova zaveza zbirka ›ljubezenskih pisem‹, ne predpisujoče pismo. Nekateri zavračajo obstoj točno določenega modela ali vzorca »zdravega nauka«. Vendar ali ne kaže ravno besedna zveza »besede zdravega nauka«, da obstaja točno določen nauk oz. postava (gl. 1 Kor 9,21; Gal 6,2), po kateri naj bi živeli?
2. Trdno se oklepaj!

Več stoletij so Božje delo opravljali ljudje, ki so trdno stali v času preizkušenj. Zanje bi bilo veliko bolj preprosto, če bi sklepali kompromise. Toda stali so trdno. Apostol Pavel je bil eden izmed tistih, ki ni sklepal kompromisov. Proti koncu svojega življenja se je odločil spodbuditi Timoteja, svojega mladega brata v Kristusu. V 1 Tim 1,11 beremo, da je Bog zaupal Pavlu zaklad duhovne resnice in da ga je Pavel predal Timoteju (1 Tim 6,20). V 2 Tim 1,13 beremo, da je bila sedaj Timotejeva naloga, naj se ga trdno oklepa ter naj ta dragoceni zaklad resnice varuje in izroči zanesljivim ljudem (2 Tim 2,2).

3. Slišal si od mene

Mi verjamemo, da je Sveti Duh Duh resnice. On je resnico zaupal Timoteju. Imamo samo enega Svetega Duha in le eno resnico, ki prihaja od njega. Mi ne verjamemo, da bi obstajala »dva Sveta Duhova«. Tako tudi ne verjamemo, da obstajata dve ali več resnic. Bog se je odločil poslati Svetega Duha, da bi nas naučil resnico. Ločeni od delovanja Svetega Duha bi tavali v temi. Brez njega ne bi mogli razumeti Božje besede. Vedno moramo biti pod njegovim učenjem (Jn 16,13). On nas usposobi, da resnico varujemo in jo povemo drugim.

4. Vera in ljubezen

Zavedati se moramo tudi, da naj bi Timotej ta nauk učil »v veri in ljubezni«. Moral je govoriti resnico v ljubezni, ker je tak Božji način. Bog nikoli ni govoril resnice brez ljubezni. Ef 4,15 nam pravi: »… živimo iz resnice v ljubezni.« V svojem hrepenenju, da bi ohranili vero, se hitro začnemo primerjati z drugimi in se prepirati. Kaj hitro lahko postanemo lovec na čarovnice, ki namesto da bi resnico posredoval, to resnico razlaga po svoje in ustvarja težave. Kratek povzetek nauka o opravičenosti in krščanskega življenja je: »Vera nas dela mogočne, ljubezen pa nas dela služabnike. Vera mora biti vedno usmerjena na Gospoda Jezusa Kristusa in osredotočena nanj; to nikoli ni (strogo vzeto), vera v cerkev ali kakršno koli drugo sredstvo milosti.«

5. V Jezusu Kristusu

Vir vseh nebeških blagoslovov je samo Kristus. Vera je sredstvo, s katerim se duša združi v pomembno in odrešujočo enost z Odrešenikom, Jezusom Kristusom.
Npr.: »… in da bi se znašel v njem, in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri.« (Flp 3,9).

Dr. Czeslaw Bassara ( CLOAKING ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).