Ali vam ta stran prinaša blagoslov?Results

Kakšno sporočilo potrebujejo današnji otroci?

1.    Otroci morajo slišati o Bogu

Bog je vir odrešitve. Otroci morajo vedeti, kdo je Bog in kaj dela. Otroci ne bodo razumeli odgovornosti za greh, če ne bodo imeli jasne slike o Bogu.

Zato jih učimo:
    
 • Bog te je ustvaril (Apd 17,23–29): odgovoren si pred njim.
 • Bog ti je spregovoril skozi Sveto pismo (1 Kor 3,4): odgovoren si, da ga poslušaš.
 • Bog je svet in pravičen (Apd 17,31): On te mora obsoditi.
 • Bog je dober in te ljubi (Jn 3,16): On ti je omogočil odrešitev.
2.    Otroci morajo slišati o grehu

Učenje o grehu pokaže potrebo po odrešitvi. Greh in posledice greha morajo biti  temeljito in resno razložene. Zato učimo:    
 • Tvoj greh je usmerjen proti Bogu (Ps 51,4).
 • Po svoji naravi si grešnik (Ef 2,3) in tudi po svojih dejanjih (Rim 3,23).
 • Zaradi svojega greha si zaslužiš Božjo kazen (Rim 1,8)
3.    Slišati morajo o Gospodu Jezusu Kristusu

Učenje o Jezusu Kristusu pokaže otrokom edino pot odrešitve. Otroci morajo vedeti, kdo je Jezus Kristus in kaj je storil za njih. Zato učimo:   
 • Jezus Kristus je Bog Sin, edini Odrešenik (Apd 9,20).
 • On je umrl zate (Apd (2,23.36.38).
 • On je vstal zate (Apd 2,24–32).
 • On se je vrnil v nebesa zate (Apd 2,23–32).
4.    Oni morajo slišati o spreobrnitvi in veri

Povabiti otroke k Jezusu Kristusu je najpomembnejši del evangelija. (Jn 6,37; Jn 1,12). Zato učimo:   
 • Jezus Kristus te vabi k sebi (Mt 11,28)
 • Obrni se od greha k Bogu (Apd 2,38; 20,21).
 • Zaupaj Gospodu Jezusu in mu predaj svoje življenje (Apd 16,31; 20,21).
Spreobrnitev in vera pomenita celovit odgovor na Kristusov klic: z mislimi, s srcem in z voljo (Rim 6,17).

Dr. Czeslaw Bassara ( CLOAKING ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).