Ali vam ta stran prinaša blagoslov?Results

Kako se dotakniti postmodernih otrok

(1 Krn 12,32)

1. Kaj je drugače v času, v katerem živijo naši otroci?

Postmoderna generacija predpostavlja, da je vsako stališče pogled iz določenega zornega kota. Na neki način to drži. Pogosto smo nagnjeni k temu, da vidimo stvari le s svojega stališča. Postmoderna generacija goji zdrav dvom do modernistično analitične racionalnosti in prejšnjih trditev o védenju in zanesljivosti.

2. Trije modeli razmišljanja:

2.1 Teocentrizem
2.2 Modernizem
2.3 Postmodernizem

 

3. Predstavljanje evangelija postmoderni generaciji

Razložiti moramo, kaj razumemo pod besedo evangelizirati.
Postmodernisti niso dojemljivi za tradicionalno apologetično dokazovanje in predstavitve. Imajo vprašanja, ki temeljijo na postmodernih domnevah o življenju in resničnosti. Pri predstavljanju Kristusa moramo upoštevati postmodernizem. Cilj vsake službe bi moral biti pomagati ljudem, da spremenijo sovraštvo do Boga v ljubezen do njega (5 Mz 6,5).

Upoštevati moramo to, kar imamo s postmoderno generacijo skupnega.
Razumeti moramo številne skupne točke, ki jih imamo s postmoderno generacijo. V postmoderni kulturi so številna prepričanja in vrednote, ki se deloma ali v celoti ujemajo z zgodovinskim krščanskim svetovnim nazorom. To je naša skupna točka, na kateri lahko gradimo. Na primer:

Zahodna kultura ne napreduje
Kot Svetemu pismu zvesti kristjani nismo nikoli verjeli, da se bo človeška družba razvila v popoln svet. Evangelijski kristjani se lahko o tej teoriji strinjajo s postmoderno generacijo. Lahko vprašamo ljudi, kam pravzaprav gremo, če nas tehnologija ne pelje v utopijo. Modernizem je bil zelo optimističen, postmodernizem pa ni.

Zaskrbljenost glede rasizma in poštenosti
Postmoderna generacija se osredotoča na teme, kot so rasa in spol. Tudi mi želimo načeti te teme, ampak kaj bo merilo za poštenost in enakost?

Zaskrbljenost glede ekologije
Postmoderna generacija se bori proti onesnaževanju zraka. Mi kristjani naj bi občutili še močnejšo skrb za naš planet, zato lahko delimo njihovo željo po čistejšem in boljšem svetu.

Poudarek na umetniški ustvarjalnosti
Na Areopagu lahko vidimo, da je apostol Pavel navajal njihove domače pesnike, in ne njihovih prerokov (Apd 17). Kristjani bi se morali ustvarjalno ukvarjati s tem, da bi v kulturi poiskali glasove, ki kažejo Božjo podobo, čeprav se morda tega ne zavedajo.

Najpomembnejši so odnosi
Postmoderna generacija visoko ceni pristno skupnost, če jo najde. V svoji veri v troedinega Boga tudi mi vidimo odnose kot bistvo človeške izkušnje.

Dr. Czeslaw Bassara ( CLOAKING ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).