Ali vam ta stran prinaša blagoslov?Results

Povzetek pridig

Odrešen, da bi služil!

»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče« (Jn 12,26).

Služabniki hodijo za Gospodom: »Če hoče kdo meni služiti, naj hodi za menoj …«

Gospod Jezus jasno reče, da bodo služabniki hodili za Gospodom! Služabnik nima nikoli pravice, da bi rekel Gospodu, kaj naj dela. Hoditi za Kristusom pomeni biti voden po Svetem Duhu; sprejemati odločitve z njegovo modrostjo, živeti zanj; delati to, kar želi od nas!
Beseda služabnik je v Novi zavezi običajno prevod grške besede za: doulos (suženj).  Včasih pomeni tudi besedo diakonos (diakon ali duhovnik). Res je, besedi doulos in diakonos imata enak pomen. Obe besedi opisujeta človeka, ki ni na razpolago sebi, ampak je v lasti svojega Gospoda. Odkupljeni smo, da bi služili Gospodu, kjer nas potrebuje.

H kakšni službi je Gospod Jezus poklical svoje služabnike? Kakšna naj bi bila ta služba? Jezus jim govori, naj postanejo »sužnji« svojim soslužabnikom, tako da so pripravljeni narediti vse, da bi jim pomagali, ne glede na ceno.

Read more: Odrešen, da bi služil!

   

Spoznati Odrešenika. Kdo je Gospod Jezus?

Jn 1,1–3

Kdo je Gospod Jezus? Kdo je Gospod Jezus zate?

Jezus je Gospod zaradi stvarjenja! (Jn 1,1–3; Ef 3,9; Kol 1,16; Heb 1,1–2).

Znani agnostik Robert Ingersol je med obiskom pri Henryju Wardu Beecherju opazil čudovit globus, ki je predstavljal tudi ozvezdja in zvezde na nebu. »Prav nekaj takega iščem,« je rekel, potem ko si ga je temeljito ogledal. »Kdo je to naredil?« »Kdo je to naredil?« je ponovil Beecher narejeno presenečeno. »Polkovnik, tega ni nihče naredil, preprosto zgodilo se je.«

Jezus ni del stvarjenja, on je Stvarnik! Povsem drugačen je, kot ga prikazuje večina božičnih slik. Ker je Stvarnik, je Gospod! Ali je tvoj Gospod?

Read more: Spoznati Odrešenika. Kdo je Gospod Jezus?

   

Kako se dotakniti postmodernih otrok

(1 Krn 12,32)

1. Kaj je drugače v času, v katerem živijo naši otroci?

Postmoderna generacija predpostavlja, da je vsako stališče pogled iz določenega zornega kota. Na neki način to drži. Pogosto smo nagnjeni k temu, da vidimo stvari le s svojega stališča. Postmoderna generacija goji zdrav dvom do modernistično analitične racionalnosti in prejšnjih trditev o védenju in zanesljivosti.

2. Trije modeli razmišljanja:

2.1 Teocentrizem
2.2 Modernizem
2.3 Postmodernizem

 

Read more: Kako se dotakniti postmodernih otrok

   

Molitev naravnost iz podzemlja (Hada)

Lk 16,19-31
Jud 22–23
1 Kor 16,15

1. Kaj je misijonarstvo?

Misijonarstvo je popolna predanost temu, da bi lahko drugi slišali evangelij! Ali se želim tako podrediti Bogu, da bi storil vse, kar je mogoče, da bi se ljudje, s katerimi sem v stikih, le s težavo odločili za pekel?

Kaj je moje poslanstvo?
Ali sem poslan? Ali sem popolnoma sprejel nalogo, ki mi jo je zaupal Bog?
Zakaj naj bi bili kristjani dejavni na področju misijonarstva?

2. Dve veliki vprašanji

Človeško vprašanje v Svetem pismu: »Sem mar jaz varuh svojega brata?« (1 Mz 4,9).
Kajn je postavil to vprašanje, da bi se opravičil.
Drugo največje vprašanje: »In kdo je moj bližnji?« (Lk 10,29).
Učitelj postave ni vedel, kdo je njegov bližnji.
Vsak kristjan si mora postaviti ti vprašanji. Še več, nanju moramo tudi odgovoriti!

Read more: Molitev naravnost iz podzemlja (Hada)

   

Uprimo oči v Jezusa

»Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali« (Heb 12,2–3).

Če si sami ne določimo prioritet v življenju, nam jih bodo določili ljudje in situacije okrog nas. Ko se to zgodi, nas preplavijo skrbi in obup.

1. Gospod Jezus je poznal svoje poslanstvo

»Jezus pa mu je rekel: ›Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.‹« (Lk 19,9–10).

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina« (Jn 3,17–18).

Lk 15,1–11 opisuje, kaj se je izgubilo:

Ovca se je izgubila zaradi običajnih okoliščin.

Drahma se je slučajno izgubila.

Sin se je namerno izgubil.

Preden lahko določimo prioritete, moramo poznati svoje poslanstvo.

Read more: Uprimo oči v Jezusa

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naprej > End >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).