Ali vam ta stran prinaša blagoslov?Results

Radost je živeti Bogu po volji

Lk 12,32

Luka ni imel te prednosti, da bi se lahko pogovarjal in živel z Jezusom kot Peter, Jakob in Janez. Bil je zdravnik, slišal je evangelij in se odločil biti poslušen Bogu, tako da je zapisal ustno izročilo o Božjem Sinu. Bil je pogan in je zapisal evangelij tako, da ga je lahko razumel vsak, ki ni bil Jud.

Zakaj je Jezus rekel: »Ne boj se, mala čreda«?

Tisoči so prihajali, da bi poslušali, se nahranili ali ozdraveli. Toda le malo jih je stopilo v nebeško kraljestvo. Jezus jih je imenoval »mala čreda«.

Se lahko Bog veseli zaradi nas in naših otrok?

Tisti, ki pripadajo njegovemu kraljestvu, mu zaupajo.
Bog se veseli naše vere. »Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč« (Heb 11,6). »In tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti Bogu všeč!« (Rim 8,8). Tisti, ki želijo ugajati Bogu, zaupajo v Kristusa in v lepoto njegovega veličastva. Tisti, ki želijo ugajati Bogu, iščejo najprej nebeško kraljestvo in njegovo pravičnost. Tisti, ki želijo ugajati Bogu, so mu pripravljeni zaupati.

Tisti, ki pripadajo njegovemu kraljestvu, ga častijo.
David pravi takole v Ps 69,31–32: »Hvalil bom Božje ime s pesmijo, poveličeval ga bom z zahvalo. Gospodu to bolj ugaja kakor vol, bik z rogovi in parklji.« Z drugimi besedami, tisti, ki živijo Bogu po volji, so tisti, ki ga častijo. Oni gredo v Božjo hišo s pesmijo. Oni pojejo Bogu pesmi hvalnice. Častiti in poveličevati Boga s pesmijo in s svojim življenjem ugaja Bogu bolj kot verski obred ali verske navade.
Jezus je pel Bogu hvalnico, preden je šel na križ. Beseda pravi: »In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori« (Mt 26,30). Na več kot 25 mestih nam Božja beseda pravi, da je Božje ljudstvo pelo Bogu hvalnico. Tisti, ki želijo ugajati Gospodu, mu ugajajo s čaščenjem.

Tisti, ki pripadajo njegovemu kraljestvu, oznanjajo Kristusa.
Če želimo ugajati Bogu, potem oznanjamo Kristusa. Ne moremo oznanjati evangelija in govoriti ljudem le to, kar želijo slišati (1 Kor 1,21 in Gal 1,10).

Naša želja mora biti, kot je dejal Kristus: »… jaz vedno delam to, kar je všeč njemu« (Jn 8,29; Rim 15,3). Kako čudovito je vedeti, da smo Bogu tako dragoceni, da mu je v veselje, da nas naredi za stanovalce nebeškega kraljestva.

»Božje kraljestvo namreč ni v besedi, temveč v moči« (1 Kor 4,20).
To nam kaže:
1.    Moč njegove skrbi za nas: Bog nam daje vsakdanji kruh (Mt 6,1), živo vodo (Jn 4,14), tolažbo in notranji mir (Mt 11,28).
2.    Moč njegove zaščite: Bog naroča svojim angelom, naj nas varujejo (Ps 91,11–13).
3.    Moč njegovih obljub: Bog nam jih daje v svoji besedi (Ps 107,20).

Dr. Czeslaw Bassara ( CLOAKING ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).