Ali vam ta stran prinaša blagoslov?Results

Uprimo oči v Jezusa

»Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sédel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali« (Heb 12,2–3).

Če si sami ne določimo prioritet v življenju, nam jih bodo določili ljudje in situacije okrog nas. Ko se to zgodi, nas preplavijo skrbi in obup.

1. Gospod Jezus je poznal svoje poslanstvo

»Jezus pa mu je rekel: ›Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.‹« (Lk 19,9–10).

»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina« (Jn 3,17–18).

Lk 15,1–11 opisuje, kaj se je izgubilo:

Ovca se je izgubila zaradi običajnih okoliščin.

Drahma se je slučajno izgubila.

Sin se je namerno izgubil.

Preden lahko določimo prioritete, moramo poznati svoje poslanstvo.
2. Gospod Jezus si je postavil prioritete na podlagi svojega poslanstva.

Prva prioriteta:

Skupnost z Očetom

»Navsezgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se odpravil ven na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu rekli: ›Vsi te iščejo.‹ Rekel jim je: ›Pojdimo drugam, v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel‹« (Mr 1,35–38).

Druga prioriteta:

Učenci njegovega ožjega kroga
»Bili so na poti v Jeruzalem in Jezus je hodil pred njimi. Čudili so se, tisti pa, ki so ga spremljali, so se bali. Spet je vzel dvanajstere k sebi in jim začel govoriti, kaj se bo zgodilo z njim« (Mr 10,32).

Tretja prioriteta:
Služenje izgubljenim
Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno (Lk 19,10).

3. Gospod Jezus je varoval svoje prioritete pred pričakovanji drugih ljudi.

»Od takrat je Jezus začel svojim učencem kazati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in biti tretji dan obujen. Peter pa ga je vzel k sebi in ga začel grajati: ›Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!‹ On pa se je obrnil in rekel Petru: ›Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško‹« (Mt 16,21–23).

1. Gospod Jezus je poznal svoje poslanstvo!

2. Gospod Jezus si je določil prioritete na podlagi svojega poslanstva.

3. Gospod Jezus je varoval svoje prioritete pred pričakovanji drugih ljudi.

Naj bodo naše oči uprte v Gospoda Jezusa!

Dr. Czeslaw Bassara ( CLOAKING ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).