Ali vam ta stran prinaša blagoslov?Results

Zapustili so vse in šli za njim

Lk 5,1–11

Načrt št. 1
Bog vas je pripravljen učiti!

Nekega dne, ko je bil Jezus ob Genezareškem jezeru, se je zbrala množica ljudi, da bi poslušali Božjo besedo (Lk 5,1).

Lekcija št. 1
Če sem pripravljen poslušati, me je Bog pripravljen učiti!

Načrt št. 2
Bog je pripravljen pokazati svojo moč!

»On je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sedel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati« (Lk 5,2–7).

Lekcija št. 2
Če sem pripravljen biti poslušen, je Bog pripravljen pokazati svojo moč!

Načrt št. 3
Bog te je pripravljen uporabiti!

»Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: ›Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!‹ Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: ›Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.‹ In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim« (Lk 5,8–11).

Lekcija št. 3
Če sem pripravljen biti ponižen, me je Bog pripravljen uporabiti!

Božje lekcije:

Če sem pripravljen poslušati, me je Bog pripravljen učiti!

Če sem pripravljen biti poslušen, je Bog pripravljen pokazati svojo moč!

Če sem pripravljen biti ponižen, me je Bog pripravljen uporabiti!


Dr. Czeslaw Bassara ( CLOAKING ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).