Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Proclaiming the Word!

'Proclaiming the Word' je Službou medzinárodného biblického vyučovania v rámci Detskej misie. Jej cieľom je naplniť duchovné potreby pracovníkov Detskej misie po celom svete. Je tiež požehnaním pre tých, ktorí vážne považujú Bibliu za Božie slovo.

Táto služba reprezentuje Detskú misiu na rôznych stretnutiach a pri rôznych príležitostiach:

VYUČOVANIE A KÁZANIE

vyučovaním na Inštitútoch Detskej misie,
prezentáciou Detskej misie a vyučovaním na biblických školách a seminároch,
vystúpeniami na konferenciách, zborových a misijných stretnutiach.

PREZENTOVANIE DETSKEJ MISIE

naštevovaním kazateľov a kresťanských vodcov,
prezentovaním Detskej misie na medzinárodných fórach, zasadnutiach a konferenciách.

PÍSANIE

písaním článkov; väčšina z nich bude k dispozícii na tejto stránke.

James N. Spurgeon napísal:

Zamestnanie je tvojím rozhodnutím; služba je Kristovým povolaním. V zamestnaní očakávaš zárobok (že niečo dostaneš); v službe sa očakáva, že budeš dávať. V zamestnaní dáš niečo, aby si niečo dostal; v službe vraciaš niečo, čo ti bolo dané. Zamestnanie závisí od tvojich schopností; služba závisí od tvojej závislosti na Bohu. Práca, ktorá je dobre vykonaná, ti prinesie pochvalu; služba dobre vykonaná prinesie chválu Kristu.  

Táto služba je tu, aby priniesla chválu nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi!

 

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).