Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Chaos, ktorý spôsobujeme, keď Boh nie je na prvom mieste v našom živote

Jeremiáš 2, 1-37
 
V knihe Jeremiáša sú opísané tri príbehy.

Prvý hovorí o mladom mužovi Jeremiášovi. Jeremiáš bol Bohom vyvolený muž na veľmi ťažkú prácu.

Druhý príbeh hovorí o Božom vyvolenom ľude, Izraeli. Po mnohých rokoch bezbožného vedenia a uctievania modiel mal už toho Pán Boh dosť. Dal Jeremiášovi za úlohu, aby priniesol Izraelu zlú správu, že budú odvlečení do Babylónie.

Tretí príbeh hovorí o samotnom Bohu. Otec, ktorého srdce je zlomené, keď vidí svoje deti búriť sa a utekať preč.

Keď Boh nie je v našich životoch na prvom mieste, dostávame sa do veľmi ťažkej situácie. Vytvára to obrovský chaos.

Toto sa stalo Božiemu vyvolenému ľudu, Izraelcom. Začali sa zmiešavať s okolitými národmi a ich falošnými bohmi. Začali vytvárať zmiešané manželstvá s ľuďmi, ktorí neboli ich viery. Najprv si mysleli, že to zvládnu.

1. varovanie – Keď začneš robiť niečo iné, ako ti určuje Pán Boh, dostávaš sa na šikmú plochu a smeruješ do nešťastia.

Jeremiáš veľmi mocne zhrnul krízu Izraela:

 

„Na každom vysokom kopci, pod každým zeleným stromom sa rozvaľuješ, ty neviestka.“ (Jeremiáš 2, 20b)

 

„Izraelu sa zdala tráva zelenšia u susedov.“ Zakrátko prešli na druhú stranu, uctievali modly a falošného boha Bála. Pálili svoje deti ako obete falošnému bohovi Molochovi. Verš 38 hovorí, že mali toľko bohov ako miest. V sexuálnom obcovaní boli nemorálni a v obchodnom jednaní nečestní. Pán Boh povedal: “Tak už dosť!” Na začiatku to vyzeralo nevinne. Tak sa tvári i mláďa jedovatého hada. Zakrátko však pohryzie. Ani sa nenazdáš a prevalcuje ťa a ty sa ocitneš vo veľkom chaose. Ak konáme proti Božím pravidlám, dostávame sa na šikmú plochu a smerujeme do nešťastia.

2. varovanie – Nasledovanie bezbožných vodcov vedie k bezbožnému životu.


Presne toto robil Izrael. Tolerovali bezbožných vodcov, ktorí zastávali pozície, kde sa vyžadovala zbožnosť. „Kňazi sa nepýtali: ‘Kde je Hospodin?’ Zástancovia zákona ma nepoznali, pastieri sa mi spreneverili a proroci veštili v mene Baala, chodili za bôžikmi, čo nič neosožia.“ (Jeremiáš 2, 8)

Izrael bol národom, kde náboženskí vodcovia nehľadali Boha. Sudcovia nepoznali Boha, ani jeho morálne zákony. Králi sa vzbúrili proti Bohu a budovali svoje kráľovstvá, nie Božie.
Kazatelia kázali z Baalovej biblie a nie z Božieho slova. Keď začneme nasledovať bezbožných vodcov, zakrátko budeme pohltení ich životným štýlom.

3. varovanie – Pozícia pred Bohom bude určovať tvoju pozíciu k pádu.
 
Izrael si povedal, že ich cesty sú lepšie ako Božie:

„Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.“ (Jeremiáš 2, 13)

Izrael mohol mať chladnú tečúcu čerstvú vodu, alebo mohli mať stojatú starú vodu v deravej cisterne. Izrael chcel ísť svojou vlastnou cestou a robiť si veci po svojom.

Pozícia pred Bohom určuje tvoju pozíciu k pádu.

4. varovanie – Ignorácia pokánia vedie k zatvrdeniu srdca.


Izrael si odmietol uznať, že nečinili pokánie z hriechu. Výsledkom boli zatvrdené srdcia a naďalej žili v neposlušnosti. Nakoniec Boh vytrel ich národ, lebo odmietli k Nemu prísť.

„Obrátili sa ku mne chrtom a nie tvárou.“ (Jeremiáš 2, 27b)

Čo bolo výsledkom ich zlého správania? 37. kapitola nám hovorí, že Boh dovolil vládcom z babylonského národa, aby povstali proti Izraelu. Obkľúčili mesto a prerazili hradby. Pre svoju neposlušnosť bol judský kráľ zajatý. Musel sa pozerať na popravu vlastných detí. Vypichli mu oči, dali ho do okov a do konca života zostal vo väzení.  Jeruzalemský  palác vypálili do základov. Úroda bola zničená a pozostalé rodiny zdecimované. Väčšina ľudu sa dostala do zajatia, kde sa stali otrokmi.

5. varovanie – Hriech nesie následky.

Možno nie hneď, alebo dokonca na budúci týždeň, ale hriech má svoje následky.

„Poznaj a viď ako neblahé a trpké je, že si opustil Hospodina, svojho Boha.“
(Jeremiáš 2:19b)


Môžeme byť v pokušení myslieť si, že nakoľko nikto z nás nie je dokonalý a všetci do istej miery trpíme morálnym ochorením, ktoré Biblia nazýva “hriechom” a pretože Boh je milujúci, tak to s nami nie je až také vážne. Prehliadne naše malé zlyhania. Nanešťastie, situácia je oveľa vážnejšia. Napriek tomu, že Boh nás veľmi miluje, Jeho svätosť a spravodlivosť Mu nedovoľujú tolerovať zlo. Ako to vyjadrili prorok Abakuk a Izaiáš: „Prečisté sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Ty nemôžeš hľadieť na trápenie!“ (Habakuk 1, 13)
„Vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vaším Bohom! Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami.“ (Izaiáš 59, 2)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).