Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Czesław Bassara

1948  Narodil sa v Brzeszcze blízko Osvienčimu v Poľsku v kresťanskej rodine.

1965
Spoznal Pána. V tom istom roku začal v Poľsku službu deťom. Študoval a pracoval v oblasti Osvienčimu do roku 1969.

1969 – 1974 Študoval teológiu na Kresťanskej teologickej akadémii vo Varšave v Poľsku.  

1972 Oženil sa s Helenou. Majú spolu dve deti, Bogdana (narodený v r. 1975) a Dorotu (narodená v r. 1979). Obe deti dnes žijú v manželstve a spoločne so svojimi partnermi (Agnieszka a Konrad) sú zapojení v službe Detskej misie.

1975 Ukončil magisterské štúdium teológie v Poľsku.

1976 Absolvoval Inštitút Detskej misie v Kilchzimmri vo Švajčiarsku.

1969 – 1990 Organizoval v Poľsku evanjelizácie pre deti a mladých, tiež školenia pre učiteľov a rodičov.

1982 – 1990 Zakladal zbory a vyučoval v biblických školách a v evanjelikálnych zboroch v Poľsku.

1991 – 2006/07 Spoločne s manželkou Helenou slúžili ako riaditelia Detskej misie pre strednú a východnú Európu. Svoju službu zameriavali na službu Detskej misie v Rusku a strednej Ázii a taktiež viedli národných riaditeľov v tridsiatich krajinách. Boli tiež členmi európskeho výboru.

2000 – 2006 Študoval na teologickom doktorantskom programe na Evanjelikálnej teologickej fakulte v Belgicku.

2006 Získal titul PhD v odbore Systematická teológia. Napísal prácu ‘Postmoderná hermeneutika a evanjelikálny postoj’.

2008 Začal službu v ‘Proclaiming the Word!’, čo je Medzinárodná služba biblického vyučovania v Detskej misii.  

Dr. Czesław Bassara hovorí po anglicky, nemecky, rusky, poľsky a esperanto. S biblickým vyučovaním navštívil už viac ako 60 krajín na všetkých kontinentoch.
 Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa slovo Pánovo rýchlo šírilo a oslávilo tak, ako aj u vás... (2. Tes. 3, 1)
 
Môžete si skopírovať a použiť materiály, ktoré sú na tejto web stránke za predpokladu, že spomeniete našu službu nášmu Nebeskému Otcovi a nezmeníte obsah. Tiež ste pozvaní povedať vašim poslucháčom, alebo čitateľom, kde ste získali tento materiál: www.proword.eu, ktoré je Proclaiming the Word! (Medzinárodná služba Biblického vyučovania Detskej misie).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).