Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Náčrty kázní

Prečo by sme mali byť zapojení v misii?

Matúš 28, 18-20;
Marek 16, 15;
Ján 20, 21;
Rímskym 10, 13-15;
Skutky 13, 2-4.

Je historickou skutočnosťou, že národy, ktoré žijú bez evanjelia, majú viac chudoby, kriminality, chorôb, rozbitých domovov, nemanželských detí, nenásytnosti, korupcie a vojen ako tie, ktoré dovoľujú slobodne hlásať evanjelium.

Záznamy ukazujú, že v priebehu 6000 rokov bolo 14 530 vojen. To je priemerne 2,6 vojny každý rok. V dobách cisára Cézara stálo zabitie jedného nepriateľského vojaka $.75. V časoch Napoleona sa táto cena vyšplhala na $3 000. Počas prvej svetovej vojny sme minuli $21 000 na každého zabitého nepriateľského vojaka. V druhej svetovej vojne to bolo už $200 000. Moderná vojna stojí asi $1 000 000 na každého vojaka.

Ďalšie informácie: Prečo by sme mali byť zapojení v misii?

   

Prečo potrebujeme misiu pre deti?

Apoštol Pavol v liste Rímskym 1, 16 vyhlasuje, že evanjelium je „... mocou Božou na spasenie každému veriacemu...“  Posledný príkaz Pána Ježiša  bol „... kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Marek 16,15)

1. Prvý a najdôležitejší dôvod prečo deti potrebujú misiu je jasný príkaz Pána Ježiša. Kresťania nemôžu obísť tento príkaz. Pán Ježiš chce, aby deti k Nemu prichádzali (Marek 10, 14; Matúš 18, 14). Biblická evanjelizácia znamená, že musíme evanjelizovať všetkých ľudí, čo zahŕňa aj deti.

2. Deti majú svoje duchovné potreby. Bez Pána Ježiša sú duchovne mŕtve. Aj ich problémom je hriech a musia uveriť v Pána Ježiša.
 
3. Deti sú schopné svojou jednoduchou vierou reagovať na evanjelium. Pat Verbal, autor kníh pre službu deťom a konzultant pre International Network of Children's Ministry, hovorí, že  „... 75 - 85% dnešných kresťanov urobilo svoje rozhodnutie viery pred 15. rokom života“.

Ďalšie informácie: Prečo potrebujeme misiu pre deti?

   

Aké posolstvo potrebujú počuť dnešné deti?

Potrebujú počuť o Pánu Bohu

Pán Boh je zdrojom spasenia. Deti potrebujú vedieť, kto je Pán Boh a čo robí.
Deti nepochopia svoju zodpovednosť za hriech, keď nebudú mať jasný obraz Boha.

Preto učíme:

  • Boh ťa stvoril (Skutky 17, 23-29): si pred Ním zodpovedný.
  • Boh k tebe hovorí cez Bibliu (1. Korintským 3-4): si zodpovedný, aby si Ho počúval.
  • Boh je svätý a spravodlivý (Skutky 17, 31): bude ťa súdiť.
  • Boh je dobrý a miluje ťa (Ján 3, 16): pripravil pre teba spasenie.

Ďalšie informácie: Aké posolstvo potrebujú počuť dnešné deti?

   

Čo pre mňa znamená Božie slovo?

„Vzoru zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristu Ježiši.“ (2. Timoteovi 1, 13)
 
1. Vzor zdravých rečí
Výraz „vzor“ v 2. Timoteovi 1, 13 znamená „návrh architekta“. Už od počiatkov mala prvotná cirkev jasný smer biblického učenia (doktríny). Toto učenie sa stalo štandardom, podľa ktorého boli testované všetky ostatné náuky a teórie. Apoštol Pavol Timotea varuje, aby nemenil obsah tohto náčrtu. Ak by to urobil, nemal by už podľa čoho testovať učiteľov, s ktorými prichádzal do kontaktu. My, ľudia v 21. storočí sa potrebujeme pevne držať toho, čo učil apoštol Pavol v 1. storočí.
V prvotnej cirkvi bola rozšírená filozofia antinominalizmu. Tvrdila, že „už nie sme pod zákonom“. Tento koncept nie je mŕtvy ani dnes. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že sme pod milosťou – nie pod zákonom. Prehlasujú, že Nová zmluva je zbierka „listov lásky“, a nie je súhrnom listov zákona. Iní to odmietajú a hovoria o „teológii vzoru“. Veď nehovoria slová „vzor zdravých rečí“, že tu je zákon (viď: 1. Korintským 9, 21; Galatským 6, 2), podľa ktorého máme žiť?

Ďalšie informácie: Čo pre mňa znamená Božie slovo?

   

Potrebujeme Božie povzbudenie v časoch znechutenia

Židom 10, 23 a 35 – Všetci Boží ľudia potrebujú povzbudenie.

1. Izák potreboval povzbudenie: „Požehnám ťa v krajine hladu!“


„Zjavil sa mu Hospodin a riekol: ‘Nechoď do Egypta, ostaň v krajine, o ktorej ti poviem. Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny; tak splním prísahu, ktorú som dal tvojmu otcovi Abrahámovi.’“ (Genesis 26, 2-3)

(Genesis 26, 12-13)

Keď Izák čelil potravinovej kríze v krajine, kde žil, Boh mu povedal, aby nešiel do Egypta, ale aby zostal v krajine hladu. Boh zasľúbil Izákovi, že ho požehná  práve v tejto krajine. Boh Ho požehnal a Izák sial v krajine a žal stonásobne. Vzmáhal sa viac a viac a stal sa veľmi veľkým.

Takým istým spôsobom nás Boh môže požehnať v našich životoch tam, kde čelíme zápasom, nedostatku a zraneniam. Môžeme byť v pokušení ujsť zo situácie, kde sme pod tlakom alebo v bolesti.

Pán Boh sľubuje, že dokáže svoju veľkú moc, aby nás požehnal na mieste, kde čelíme nedostatku a tlaku.

Ďalšie informácie: Potrebujeme Božie povzbudenie v časoch znechutenia

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Začiatok < Predch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej > Koniec >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).