Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Náčrty kázní

Spasení, aby sme slúžili!

„Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec.“ (Ján 12, 26)

Sluhovia nasledujú Pána: „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje…“

Pán Ježiš jasne hovorí, že služobníci poslúchajú svojho Pána. Nikdy nie je právom sluhu, aby hovoril pánovi, čo má robiť. Nasledovať Krista znamená byť vedený Jeho Duchom, s múdrosťou robiť rozhodnutia, žiť pre Neho a robiť to, čo od nás chce.

Sluhovia v Novej zmluve sú obyčajne vyjadrení gréckym slovom doulos (otrok). Niekedy to znamená diakonos (služobník). Tak je to správne, lebo doulos a diakonos sú synonymá. Obe slová opisujú človeka, ktorý nerozhoduje sám o sebe, ale patrí svojmu pánovi a ten o ňom rozhoduje. Sme vykúpení, aby sme slúžili Majstrovým potrebám.

Akú prácu pripravil Pán Ježiš pre svojich sluhov? Vo svojej službe sa majú ochotne stať otrokmi pre svojich spolusluhov, nech ich to bude stáť čokoľvek.

Ďalšie informácie: Spasení, aby sme slúžili!

   

Spoznanie Spasiteľa. Kým je?

Ján 1,1-3

Kto je Pán Ježiš? Kto je pre teba Pán Ježiš?

Pán Ježiš je Pánom, pretože stvoril svet! (Ján 1, 1-3; Efezským 3, 9; Kolosenským 1, 16; Židom 1, 1-2)

Známy agnostik Robert Ingersol si počas svojej návštevy u Henryho Ward Beechera všimol nádherný glóbus znázorňujúci zoskupenie hviezd na nebi. ‘Takúto vec práve hľadám,’ povedal pri tom, ako si ho obzeral. ‘Kto ho zostrojil?’ opýtal sa. ’Kto ho zostrojil?’ zopakoval Beecher s predstieraným prekvapením. ‘Nikto, jednoducho sa to spravilo samo.’

On nie je časťou stvorenia! On je Stvoriteľ! Je úplne iný ako vyobrazenia na vianočných pohľadniciach. Je Stvoriteľom a preto je Pánom! Je i tvojím Pánom?

Ďalšie informácie: Spoznanie Spasiteľa. Kým je?

   

Oslovovanie postmoderných detí

(1. Kronická 12, 32)

1. Čo je špecifické na období, v ktorom žijú dnešné deti?

Postmoderná generácia premýšľa tak, že ‘každý uhol pohľadu je pohľadom z uhla.’ V určitom zmysle to je pravda. Často sme náchylní vidieť veci iba z našej perspektívy. Postmoderná generácia  má zdravý skepticizmus  na modernový analytický racionalizmus a vyhlásenia poznania a určitosti.

2. Tri modely myslenia:

2.1 Teocentrizmus
2.2 Modernizmus
2.3 Postmodernizmus

Ďalšie informácie: Oslovovanie postmoderných detí

   

Modlitba priamo z pekla

Lukáš 16, 19-31
Júda 22-23
1. Korintským 16, 15

Čo je misia?

Misia je služba s plným odovzdaním sa pre šírenie evanjelia medzi ľuďmi.

Chcem sa podriadiť Bohu a robiť všetko pre to, aby ľudia v mojom okolí mali problém sa rozhodnúť ísť do pekla?

Čo je moja misia?
Som poslaný? Prijal som plnú zodpovednosť, ktorou ma Boh poveril?
Prečo by mali byť kresťania aktívni v misii?

1.    Dve veľké otázky


Otázka človeka v Biblii: „Či som ja strážcom svojho brata?“ (Genesis 4, 9)
Touto otázkou sa Kain snažil ospravedlniť svoj hrozný skutok.
Druhá najväčšia otázka: „A kto je môj blížny?“  (Lukáš 10, 29)
Zákonník nevedel, kto je jeho blížny.
Každý kresťan si musí položiť tieto dve otázky. Potrebujeme si však na ne i odpovedať!

Ďalšie informácie: Modlitba priamo z pekla

   

Majme oči upriamené na Pána Ježiša!

„Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel kríž; pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu.

Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na mysli.“
(Židom 12, 2-3)

Ak si v našich životoch nestanovíme priority, stanovia nám ich ľudia a situácie okolo nás. Keď sa to udeje, naším problémom sa stanú obavy a úzkosť.

1. Pán Ježiš poznal svoj zámer

„I riekol mu Ježiš: ‘Dnes sa stalo spasenie tomuto domu, pretože aj on je synom Abrahámovým. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo.’”
(Lukáš 19, 9-10)

„Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.“
(Ján 3, 17-18)

V Lukášovi 15, 1-11 je opísaných niekoľko stratených vecí:

Ovca sa stratila za bežných okolností.

Minca sa stratila náhodne.

Syn sa stratil zámerne.


Predtým, ako si stanovíme priority, potrebujeme poznať náš zámer.


Ďalšie informácie: Majme oči upriamené na Pána Ježiša!

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Začiatok < Predch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalej > Koniec >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).