Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Pán Ježiš - aký je a čo robí?

(podľa Zjavenia 3, 7-9)
                                   
Mesto Filadelfia
Vo Filadelfii vykonala cirkev pre Boha viac ako ostatných sedem zborov spomínaných v Zjavení Jána. Cirkev bola verná svojmu poslaniu. Žila v Pánovej blízkosti a On nemal proti nej žiadnu výčitku, dokonca nespomenul nič o jej hriechu. Jej výzvou bola budúcnosť. Pôjde dverami, ktoré pre ňu Pán Ježiš otvoril?

Pán Ježiš - Pisateľ

V Zjavení 3, 7-13 sa Pán Ježiš predstavuje jazykom, ktorý je blízky adresátom listu.

1. On je svätý (Zjavenie 3, 7).
Pán Ježiš je morálne dokonalý bez chyby alebo nedostatku. Jeho charakter je dokonalý. Svätosť je dôležitá vlastnosť Boha. “Ten Svätý” je známy židovský titul pre Boha. V Izaiášovi 43, 15 Boh prehlasuje: „Ja, Hospodin, som váš Svätý, Stvoriteľ Izraela, váš kráľ.“ Potrebujeme vidieť svätosť Pána Ježiša ako Boha. Je svätý – preto nenávidí hriech. Neveriaci musia Ježišovi dovoliť, aby vyriešil problém ich hriechu. Je svätý – preto by mali byť svätí aj veriaci.

2. On je pravda (Zjavenie 3, 7).

Pán Ježiš je Ten, ktorý je za všetkým, Ten, komu sa dá plne dôverovať a dá sa na Neho spoľahnúť.
Hovorí, že je „Ten pravdivý“; v originálnom jazyku anathenos znamená skutočný, pravdivý, autentický. V Pánovi Ježišovi nájdeme realitu. Keď o Ňom premýšľame, sme konfrontovaní s Absolútnou Pravdou. Ježiš je reálny. Byť pravdivý znamená, že každé slovo, ktoré povedal je pravdivé Božie slovo a že každý sľub, ktorý sľúbil, dodrží. Preto Mu môžeme dôverovať, že nás spasí, keď sa na Neho spoľahneme. Ako veriaci, potrebujeme porozumieť, že Pán Ježiš nám hovorí vždy pravdu. Keď nás vyzve k „príležitosti otvorených dverí“, znamená to, že môžeme ísť cez ne a urobiť to, čo od nás chce.

3. On drží Dávidove kľúče (Zjavenie 3, 7).

Kľúče predstavujú autoritu. Pán Ježiš drží „Dávidove kľúče“. Iným miestom, kde sa spomínajú Dávidove kľúče, je kniha proroka Izaiáša (Izaiáš 22, 20-23). Elijákimovi boli dané kľúče Dávidovho domu počas vlády kráľa Chizkijáša. Tieto kľúče odomkli Dávidov dom, v ktorom boli všetky poklady júdskych kráľov. Elijákim kontroloval, kto mohol vkročiť do Dávidovho domu a kto nie. Bol druhým po kráľovi a dohliadal na to, kto mal a kto nemal  k nemu prístup. Bol tým, kto otváral a zatváral dvere.

4. Miloval ich (Zjavenie 3, 9).

Pán Ježiš rozumel ťažkej situácii zboru vo Filadelfii. Pán Ježiš chcel pre nich to najlepšie (Ján 16, 27). Tí, ktorí žili vo Filadelfii, boli predmetom Božej lásky. Skutočná bratská láska nie je možná bez  prijatia Božej lásky. Neveriaci potrebujú vedieť, že Pán Ježiš zomrel z lásky. Jeho túžbou je zachrániť hriešnikov, pretože ich miluje (Ján 3, 16; Rímskym 5, 8).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).