Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Prečo by sme mali byť zapojení v misii?

Matúš 28, 18-20;
Marek 16, 15;
Ján 20, 21;
Rímskym 10, 13-15;
Skutky 13, 2-4.

Je historickou skutočnosťou, že národy, ktoré žijú bez evanjelia, majú viac chudoby, kriminality, chorôb, rozbitých domovov, nemanželských detí, nenásytnosti, korupcie a vojen ako tie, ktoré dovoľujú slobodne hlásať evanjelium.

Záznamy ukazujú, že v priebehu 6000 rokov bolo 14 530 vojen. To je priemerne 2,6 vojny každý rok. V dobách cisára Cézara stálo zabitie jedného nepriateľského vojaka $.75. V časoch Napoleona sa táto cena vyšplhala na $3 000. Počas prvej svetovej vojny sme minuli $21 000 na každého zabitého nepriateľského vojaka. V druhej svetovej vojne to bolo už $200 000. Moderná vojna stojí asi $1 000 000 na každého vojaka.

Čo by sa stalo, keby sme tieto peniaze investovali do misie?!

Naše dôvody pre misiu:

1. Naplnenie veľkého poslania, ktoré nám zveril náš Pán Ježiš Kristus (Matúš 28, 19-20).

A. Viac sa sústreďujeme na svoje budovy.
B. Stali sme sa závislými na veľkých číslach.
C. Záleží nám na našom postavení. (Koľko máme profesionálov?)

2. Zdieľanie súcitu nášho Pána Ježiša Krista (Matúš 9, 36-38; 18, 10-14).

A. Potrebujeme počuť volanie z neba. („Choď do Kornéliovho domu!“)
B. Potrebujeme počuť volanie z pekla. („Pošli niekoho k mojim bratom!“)
C. Potrebujeme počuť volanie z misijného poľa. („Príď do Macedónie!“)

3. Oslávime Boha tým, že privádzame ľudí k Pánovi Ježišovi Kristovi (Ján 3, 16; Skutky 1, 8; Rímskym 10, 13-15).

A. Zachrániť deti z ich beznádeje a prázdnoty.
B. Zachrániť väzňov z ich žalárov.
C. Zachrániť miestnych ľudí cez návštevy.
D. Zachrániť duše v svete cez misiu.

4. Budovanie tela Pána Ježiša Krista (Efezským 4, 12-16).

A. Miestny zbor je zdrojom misionárov.
B. Miestny zbor je základňou modlitebnej podpory misie.
C. Miestny zbor sa stará o misionárove potreby.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).